de ATD

In het theaterhart van Amsterdam

De Academie voor Theater en Dans (voorheen: de Theaterschool) staat in het centrum van Amsterdam, in het hart van het Nederlandse culturele leven. Binnen de school tref je de top van de beroepspraktijk aan, zowel nationaal als internationaal. Je leert het vak van de beste docenten en studeert samen met studenten uit alle podiumdisciplines die even gemotiveerd zijn als jij zelf. In deze omgeving wordt elke student gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen en komt het talent van elke individuele student optimaal tot ontwikkeling. Vakmanschap vormt de basis. Engagement en vernieuwing van het vak gaan daarmee hand in hand. Op de Academie voor Theater en Dans leg je een solide basis om je een leven lang verder te kunnen ontwikkelen en bij te dragen aan de podiumkunsten.

Lees meer over onze opleidingen en kom langs op onze open dagen!

Samen theater maken

Wat de Academie voor Theater en Dans uniek maakt in Nederland is de inspirerende dialoog tussen de verschillende opleidingen die de hele breedte van de podiumkunsten beslaat: de relatie tussen dans en theater en het creatieve team van regisseur, licht- en geluid ontwerper, producent en vormgever. De docenten die met één been in de praktijk staan en de gastdocenten brengen je in contact met het vak dat constant in beweging is. Daarnaast word je hier in huis regelmatig geconfronteerd met actuele discussies over je vak. Je leert na te denken over je kunstenaarschap en hoe je je wilt verhouden tot de wereld om je heen.

De beste faciliteiten

De Academie voor Theater en Dans is speciaal ontworpen voor dans- en theateronderwijs. De school heeft het karakter van een groot, professioneel theaterbedrijf: jaarlijks worden er zo’n 150 dans- en theaterproducties gerealiseerd. Alle voorzieningen zijn aanwezig om jouw artistieke ambities te verwezenlijken, in professioneel ingerichte studio’s en compleet geoutilleerde zalen. Er is een grote theaterzaal, een danstheater en er zijn diverse try-outstudio’s. De medewerkers van het kostuum- en het decoratelier, de afdeling beeldmedia, de technici en producenten die aan de school verbonden zijn helpen je om jouw producties te realiseren.

Praktijkgericht en ondernemend

Tijdens de studie heb je veel te maken met studenten van andere disciplines. Alle studenten zijn betrokken bij verschillende voorstellingen, ofwel als acteur of danser, ofwel als theatermaker, (technisch) producent of ontwerper. Tijdens de gezamenlijke, disciplineoverstijgende projecten doe je ervaring op met het werken in teamverband. Ook krijg je een goed idee van hoe de praktijk buiten de school eruit ziet. Je bezoekt natuurlijk veel voorstellingen. Tijdens je stage doe je praktijkervaring op, waarbij de opgedane kennis op zijn plek valt. En de voorstellingen waar je op school aan werkt, worden vaak begeleid door een gastregisseur of –choreograaf. Ook krijg je gelegenheid om met internationale kunstenaars te werken die als Artist in Residence worden uitgenodigd.

Werken in de podiumkunsten betekent werken in een voortdurend veranderende omgeving. Daarom word je aan de Academie voor Theater en Dans opgeleid tot een persoonlijkheid die zich in de praktijk zelfredzaam opstelt. Je moet in staat zijn om een eigen werkveld te creëren. Het is daarom belangrijk dat je kunt samenwerken met andere specialisten en je je in het werkveld zelfstandig verder kunt ontwikkelen. De Academie voor Theater en Dans ondersteunt je in het leggen van een stevige basis als cultureel ondernemer.

BrochureemailFacebookTwitterLinkedinGoogle+