Onderzoek

Om invulling te geven aan de thematische agenda investeert DAS Research in manifestaties en onderzoeksprojecten waarin actuele ontwikkelingen, verdieping en behoud van hedendaagse theaterpraktijken en de betekenis van de kunsten in de samenleving centraal staan. Deze investeringen zijn binnen de mogelijkheden van DAS Research vooralsnog kleinschalig en kortlopend. Hierin wordt het proefondervindelijke karakter benadrukt en de wens om in deze eerste fase geen blauwdruk voor te schrijven, maar om in te zetten op een aantal praktijkgerichte modellen.
Drie actuele projecten zijn zo door de lector geïnitieerd en verbinden steeds een andere groep belanghebbenden (van binnen en buiten de school, en van verschillende vakgebieden) bij de uitwerking.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+