faculteiten

zoek alumnus

  • Lichting

  • opleiding

 
2017

Joppe Kos

Overige projecten

Studeert af bij: KODAM, afstudeervoorstelling met Mirja Bons en Joëlle Snijders (Scenografie) en Amber Stallenberg (Design & Technologie), Harry, afstudeervoorstelling Mime Opleiding.

The making of ...
'KODAM is een multidisciplinaire en performatieve  installatie,  waarin  decor,  kostuums,  video, licht, geluid en performers elkaars mede- en tegenspelers worden. Inhoudelijk is KODAM een pleidooi voor het toelaten van chaos in het dagelijks bestaan.’

Jouw taak?
‘Ik bewaakte zowel de voortgang van het artistieke als het productionele proces. Mijn focus lag op het bij elkaar brengen van de verschillende artistieke belangen. De artistieke ideeen heb ik vertaald naar een werkbare vorm en met  ieder  discipline  meegedacht  of  dit  realiseerbaar was.’

Topsamenwerking?
‘In ons project studeerden vier studenten van verschillende opleidingen af. Ik vond het bijzonder motiverend hoe wij onszelf hebben opengesteld en uitgedaagd om ons op nieuwe paden te begeven!’

Je grootste kick?
‘De dag dat de première aanbreekt natuurlijk! Wat anders? En die 900 stuiterballen die elke avond  uit  het  plafond  op  het  publiek  terecht  kwamen.’
Ben jij Joppe Kos en wil je iets wijzigen of toevoegen? Mail naar webredactie[at]ahk.nl
 
Joppe Kos

Studie-informatie

Opleiding

Projecten

 
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+