Mime Opleiding

Alles begint bij beweging!
Bij de Mime Opleiding gaat het niet over doen alsof, maar over het zijn. Je leert lichaamstaal te analyseren, theatraal toe te passen en te voorzien van je eigen handtekening. Als je alleen techniek inzet, wordt het saai. Op onze opleiding groei je uit tot een eigenzinnige speler en theatermaker met een sterk fysiek bewustzijn en een persoonlijke stijl.

Beweging, ruimte en beeld
Bij de Mime Opleiding leer je alles over de basiselementen van de mime: beweging, ruimte en beeld. Je weet precies wat voor beeld er ontstaat door jouw spel en wat voor uitwerking dat heeft op de toeschouwer. Je ontwikkelt een persoonlijke lichaamstaal gebaseerd op de mime corporel. Dat is een bewegingsleer die houdingen, handelingen en bewegingen van het menselijk lichaam analytisch benadert, om vandaaruit theatrale mogelijkheden te ontwikkelen.

Zowel in het spelen als in het maken staat bij ons het onderzoek centraal. Aan het einde van je studie beheers je de techniek en principes van de mime én verbind je ze aan jouw artistieke visie. Je stelt je kritisch op, bent gedisciplineerd en koppelt een sterk analytisch vermogen aan experimenteerdrift. Kortom: je bent een zelfstandig werkende, goed getrainde speler en theatermaker met een persoonlijke stijl.

Je eigen visie
De voorstellingen van de verschillende theatermakers die de opleiding hebben doorlopen, variëren sterk qua vorm en inhoud. Een variatie die logischerwijs ontstaat doordat je wordt gestimuleerd een eigen visie op de mime te creëren. Zo voedt de opleiding de praktijk en vice versa. Door haar innovatieve karakter heeft de Mime Opleiding in de ruim veertig jaar van haar bestaan belangrijke bijdragen geleverd aan vernieuwingen binnen het theaterlandschap.

Opleidingsgegevens

Artistieke leiding
Loes van der Pligt

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34860 (B Theater)

Graad
Bachelor of Arts (BA)

Follow us!

Follow undefinedMime Opleiding on Facebook and keep updated on the latest activities

bekijk de trailers van afgestudeerden van de Mime Opleiding

Jakop Ahlbom

Horror

Boukje Schweigman

Huid

BvdS

Boogaerdt/VanderSchoot - Our House

Johannes Bellinkx

Johannes Bellinkx - Framing

Wild Vlees

Tamar Blom & Francesca Lazzeri

Marijn Brussaard

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+