Theaterdocent Verkort

Programma voor professionals

De opleiding Theaterdocent Verkort leidt acteurs, regisseurs, mimers en performers op tot docerende theatermakers met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid (Bachelor of Education). Deze opleiding is bedoeld voor theaterprofessionals en is te combineren met een werkpraktijk. Je leert theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking zowel binnen het onderwijs als daarbuiten.

Theaterdocenten zijn werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar en hoger beroepsonderwijs als theaterdocent, CKV docent, kunstco├Ârdinator of cultureel ondernemer. Ze werken op scholen, in de community arts, op theaterscholen, centra voor de kunsten en bij theaterverenigingen. Zij zijn naast makers ook artistiek initiators, die binnen en buiten de culturele sector kansen zien en benutten. Professionals die een link weten te leggen tussen de vragen van deze tijd, de actualiteit en hun passie voor het theatervak.

De opleiding is praktijkgericht. Er is ruimte voor onderzoek en experiment. Het leerproces vindt zoveel mogelijk plaats in een realistische taakomgeving.  In een uitwisseling met een eigen werkpraktijk en door middel van moderne leermethodes als coaching, buddysystemen en intervisie, leiden we mensen op met een eigen visie op kunsteducatie.

Opleidingsgegevens

Artistiek leider
Corina Lok corina.lok[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

Creatief Producent
Anouk Rutten anouk.rutten[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

Studielast
240 studiepunten (inclusief vrijstellingen)

Studieduur
2 jaar

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34745 (B Docent Theater)

Graad
Bachelor of Education (BEd)

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+