Opleiding Theaterdocent

Theatermakers met een brede theaterpraktijk
De opleiding Theaterdocent leidt veelzijdige theatermakers op met een eerstegraads bevoegdheid (Bachelor of Education) voor de pedagogische theaterpraktijk. Je leert theatermaken met mensen uit alle (culturele) lagen van de bevolking en van alle leeftijden. In de praktijk van de docerende theatermaker staat het maken met de niet getrainde speler centraal. De opleiding traint haar studenten in verschillende mogelijkheden van theatermaken, waarbij het accent ligt op een interdisciplinaire aanpak zowel bij het maken van voorstellingen als bij het geven van lessen en workshops.

Studenten worden zo opgeleid, dat ze als theatermaker in de veelomvattende beroepspraktijk hun weg weten te vinden. Onze alumni zijn eigenzinnige theatermakers met een visie op kunst en kunsteducatie. Ze zijn werkzaam in het binnen- en buitenschoolse werkveld, bij theaterverenigingen, de community arts en richten eigen gezelschappen op.

Het zijn makers die theater zien als een ontmoetingsplek, een plek waar je de wereld mag bevragen, een plek voor leken en liefhebbers. Deze theatermakers zijn tevens ondernemers die een link weten te leggen tussen de vragen van deze tijd, de actualiteit en hun passie voor het theatervak. De opleiding werkt samen met scholen, theatergroepen, culturele en educatieve instellingen in Nederland, België, Curaçao, Suriname, Engeland, Duitsland, Turkije en de VS.

Docerend theatermaker en artistiek initiator

Theaterdocenten zijn werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar en hoger beroepsonderwijs als theaterdocent, CKV docent, kunstcoördinator of cultureel ondernemer. Ze werken als docerend theatermaker in het onderwijs, de community arts, op theaterscholen, centra voor de kunsten en bij theaterverenigingen. Zij zijn naast makers ook artistiek initiators, die binnen en buiten de culturele sector kansen zien en benutten. Professionals die een link weten te leggen tussen de vragen van deze tijd, de actualiteit en hun passie voor het theatervak.

Opleidingsgegevens

Artistiek leider
Tanya Hermsen

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34745 (B Docent Theater)

Graad
Bachelor of Education (BEd)

Zij gingen je voor:

  • 2017

  • 2015

  • 2013

  • 2017

 
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+