Praktische zaken

Toelating en aanmelding

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding aan de Academie voor Theater en Dans moet je in het bezit zijn van een diploma vwo, havo, mbo (niveau 4) of vhbo (minimaal driejarige cursusduur), of een getuigschrift van gelijkwaardig of hoger niveau. Bij verschillende opleidingen geldt bovendien een maximumleeftijd voor toelating.

Heb je niet het vereiste diploma, dan kan de Toelatingscommissie in bepaalde gevallen van deze voorwaarden afwijken. Je krijgt dan de mogelijkheid om te worden toegelaten na het met goed gevolg afleggen van een test (AVO-toets) bij een instituut, waaruit voldoende algemene ontwikkeling blijkt om een studie op hbo-niveau te kunnen volgen.

Aanmelden voor selectieprocedure

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleidingen van de Academie voor Theater en Dans moet je eerst auditie doen. Voor alle opleidingen geldt daarom dat je je eerst aanmeldt voor de selectieprocedure. Bij de opleidingen Dans is een medische en fysieke keuring onderdeel van de auditie. De keuring wordt alleen afgenomen aan degenen die op grond van de auditie positief zijn beoordeeld.

Als je de selectieprocedure met succes hebt doorlopen en je wordt toegelaten tot een van de opleidingen van de Academie voor Theater en Dans, ontvang je een Bewijs van Toelating. Je schrijft je pas in nadat je dit Bewijs van Toelating hebt ontvangen.

De precieze inhoud van de selectieprocedure en de aanmeldformulieren vind je bij de verschillende opleidingen.

Studiekeuzecheck

Als je een bachelor in het hoger onderwijs gaat volgen, heb je recht op een studiekeuzecheck om te bekijken of de opleiding waarvoor je kiest ook echt bij je past. Hiervoor dien je je vóór 1 mei in te schrijven bij de opleiding.

Voor de opleidingen van de Academie voor Theater en Dans geldt deze regeling echter niet; in de selectieprocedure wordt immers al uitgebreid getoetst of je geschikt bent voor de opleiding. Je schrijft je daarom pas in nadat je door de opleiding bent toegelaten. Dit kan ook na 1 mei zijn. De deadline voor aanmelding voor de selectieprocedure verschilt per opleiding en ligt in de meeste gevallen (ruim) vóór 1 mei.

Inschrijven via Studielink

Als je bent toegelaten tot de opleiding, dan kun je je voor de betreffende opleiding inschrijven bij de AHK. Je doet dit via undefinedStudielink, het digitale loket waarmee je je kunt inschrijven voor alle opleidingen in het hoger onderwijs. Bij je bewijs van toelating ontvang je informatie over hoe je je in Studielink kunt inschrijven.

Via Studielink kun je ook studiefinanciering aanvragen. Als je dit vóór 1 augustus doet, heb je op tijd je OV-studentenkaart in bezit. Met vragen over je inschrijving in Studielink kun je terecht bij de Centrale Studentenadministratie van de AHK.

Als je persoons- en vooropleidingsgegevens door Studielink geverifieerd en in orde zijn bevonden, kan de AHK je definitief inschrijven. Je dient dan nog wel een inschrijvingsformulier te ondertekenen en het collegegeld op tijd te betalen. Je ontvangt het inschrijvingsformulier voor de zomervakantie. Rond de start van het collegejaar ontvang je je collegekaart. Dit is een multifunctionele chippas waarmee je toegang hebt tot de gebouwen, maar waarmee je ook kunt betalen bij kopieermachines, printers, koffieautomaten en in kantines.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+