Praktische zaken

Toelating en aanmelding

Wil je docent beeldende kunst en vormgeving worden, dan moet je eerst een selectieprocedure doorlopen. Dat is een verplichting die geldt voor alle kunstvakopleidingen, dus ook voor die tot kunstdocent.

Geef je op via het aanmeldformulier. Je ontvangt  vervolgens bericht over de selectieprocedure. De toelatingsprocedure voor de voltijdopleiding ziet er als volgt uit:

Stap 1: Je controleert of je voldoet aan de toelatingseisen

Stap 2: Je meldt je aan bij de Academie voor Beeldende Vorming en levert voorafgaand aan het examen je portfolio in. Op basis van de kwaliteit van het portfolio word je uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Stap 3: Je doet een toelatingsexamen , dat bestaat uit een gesprek met de toelatingscommissie; je maakt een individuele en een groepsopdracht.

Stap 4: Als je bent toegelaten tot de opleiding schrijf je je in via Studielink.

Toelatingsexamen

Eerstvolgende toelatingsexamen
dinsdag 21 april 2015

Deadline inleveren portfolio
dinsdag 7 april 2015

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+