Praktische zaken

Toelating en aanmelding

Wil je docent beeldende kunst en vormgeving worden, dan moet je eerst een selectieprocedure doorlopen. Dat is een verplichting die geldt voor alle kunstvakopleidingen, dus ook voor die van kunstdocent.

Heb je het toelatingsexamen op 15 april gemist, geef je dan op via het aanmeldformulier. Je ontvangt bericht over de eerstvolgende toelatingsmogelijkheid.

De toelatingsprocedure ziet er als volgt uit:

Stap 1: Je controleert of je voldoet aan de toelatingseisen

Stap 2: Je meldt je aan bij de Academie voor Beeldende Vorming en levert het portfolio in uiterlijk 1 april. Op basis van de kwaliteit van het portfolio word je uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Stap 3: Je doet een toelatingsexamen op 15 april, dat bestaat uit een gesprek met de toelatingscommissie; je maakt een individuele en een groepsopdracht.

Stap 4: Als je bent toegelaten tot de opleiding schrijf je je in via Studielink

We raden je aan om - voordat je je gaat aanmelden -  open dag van 22 maart te bezoeken. Je kunt dan kennismaken met de sfeer van de academie en de inhoud van de opleiding.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+