Samenwerking

Samenwerking

De Academie voor Beeldende Vorming zet zich in voor meer samenwerking op het gebied van actuele kunsteducatie binnen de regio Amsterdam. Deze samenwerking krijgt vorm in een praktijkgerichte, vernieuwende studeeromgeving en een trefpunt voor reflectie, debat en kennisontwikkeling.

Door middel van stages en projecten, debatten en presentaties, onderzoek en kennisuitwisseling realiseert de academie een wisselwerking tussen studenten en docenten van kunstvak- en docentenopleidingen, kunstenaars en professionals uit het werkveld. Daarbij wordt ook ingegaan op concrete project-, scholings- en onderzoeksvragen van de andere faculteiten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en van scholen en culturele instellingen in Amsterdam en de regio.

De Academie voor Beeldende Vorming neemt deel aan het landelijke project MediaCultuur: Kunst als mediacoach, dat als doel heeft om kunstdocenten op te leiden in het ontwikkelen en geven van mediawijze kunstlessen.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+