Stages en werkplekleren

Lesgeven kun je het beste leren in de praktijk. Een stage op een school of een kunsteducatieve instelling zoals een museum of een creatief centrum, is daarom de meest realistische opdracht die je als student tijdens de studie aan de Academie voor Beeldende Vorming kan doen.

Stages worden begeleid door stagecoachen, docenten van de academie, en door begeleiders van de instellingen waar je stage loopt.

Er zijn onderwijsstages en projectstages. Ook kun je een stage in het buitenland doen.

Werkplekleren

Voor het verkorte programma (toelaatbaar met een kunstacademiediploma) geldt dat je als student een relevante werkplek moet hebben bij aanvang en gedurende de studie.

Stage aanbieden?

Met vragen over stagemogelijkheden kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Susan Zandbergen, via susan.zandbergen[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+