De academie

De organisatie

De Academie van Bouwkunst in Amsterdam is het enige opleidingsinstituut in Nederland dat de masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur interdisciplinair aanbiedt. Deze combinatie plaatst de Academie van Bouwkunst in binnen- en buitenland in een bijzondere positie.

Concurrent onderwijs
Het curriculum van de masteropleidingen bestaat uit een binnenschools- en een buitenschools programma. De helft van de studie bestaat uit ontwerponderwijs, de andere helft uit werkervaring via een relevant parttime dienstverband. Deeltijdwerk en deeltijdstudie (concurrent onderwijs) vullen elkaar aan in de opleiding tot architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect. 

De masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Voertaal bij alle collegereeksen is Engels. De overige programmaonderdelen worden tweetalig aangeboden.

Architectuur (Master of Architecture)
Stedenbouw (Master of Urbanism) 
Landschapsarchitectuur (Master of Landscape Architecture).

Afgestudeerde studenten hebben rechtstreeks toegang tot het register van architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten (BA).

De Academie van Bouwkunst is gevestigd in een rijksmonument in Amsterdam-Centrum. Openbare lezingen (Capita Selecta), workshops, manifestaties en tentoonstellingen zijn vaste onderdelen van het onderwijsprogramma.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+