Master Architectuur

In de master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst leer je om binnen het brede vakgebied van de architectuur je eigen positie te vinden en uit te dragen. Het concurrent onderwijsmodel, een bewezen combinatie van studie en werkervaring, bevlogen gastdocenten uit de praktijk en de kleinschalige en internationale opleiding midden in de stad bieden alle handvatten om je te ontwikkelen tot volwaardig architect. Om uit te groeien tot een inspirerende ruimtekunstenaar met een eigen architectonisch handschrift, die volledig is geëquipeerd om een centrale rol te spelen in het ontwerpproces.

Aan de Academie van Bouwkunst word je opgeleid tot een architect die zijn nek durft uit te steken en die in staat is om verder te kijken dan de wereld die hij of zij al kent. Je ziet mogelijkheden, kunt inspireren, durft keuzes te maken en weet deze te integreren. Zodanig, dat het geheel meer is dan de som der delen. Het integreren van een plattegrond en een doorsnede, de tekeningen van de installateur met die van de constructeur en materiaal, licht en lucht tot een ruimte die beklijft. Je kunt de wensen van een opdrachtgever en de mogelijkheden van een locatie verenigen tot een ontwerp dat zijn oplossing overstijgt.

Je laat maatschappelijke vraagstukken en economische uitdagingen samensmelten tot betekenisvolle visies op de bebouwde wereld. Visies die nu van belang zijn, en tegelijkertijd vergezichten schetsen voor de toekomst.

Je wordt opgeleid tot een architect die de urgentie van zijn vak erkent.

Context
In de huidige Nederlandse conditie is tegenwoordig veel van het land bebouwd, bestemd of in gebruik. Inmiddels werken we op 'tabula scripta', een beschreven lei. De focus verschuift hiermee van een drang naar het 'nieuwe' naar een herwaardering van het 'bestaande'. De architect is hierdoor gedwongen om zich veel meer te verhouden tot de bestaande condities en ook om vanuit deze condities te ontwerpen. Niet als beperking, maar juist als een kans de potenties en de context van de plek en context te benutten.

Hierbij is contextueel ontwerpen geen camouflageoefening om nieuwe gebouwen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande omgeving. Nieuwe gebouwen en moderne architectuur geven juist een stimulans aan de bestaande context en maken deze beter. Zo is hergebruiken van een gebouw geen invuloefening van vierkante meters programma, maar een middel om met nieuwe functies opnieuw betekenis aan een gebouw of plek.

De architect zal dus ook moeten kunnen reflecteren en reageren. Hij zal zich tot het verleden en het heden moeten verhouden om een nieuwe, gedurfde stap in de toekomst te kunnen zetten. Dat het vakgebied hierdoor qua schaal en inhoud verbreedt en tegelijkertijd ook qua techniek verdiept is een logische consequentie.

Interdisciplinair en internationaal
Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst Amsterdam is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden van jouw vak en door tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, ben je voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld. Waarin, binnen vervagende grenzen, een toenemende vraag is naar jouw specifieke ontwerpvaardigheid.

Werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE). 

Inspirerende omgeving 
De Academie voor Bouwkunst is een kleinschalige opleiding in het centrum van de stad. Alle elementen van het stedelijke landschap die worden bestudeerd en onderwezen zijn terug te vinden in de context die ons omringt. Zo wordt de stad jouw eigen laboratorium, als maatschappelijk bouwwerk, historisch kunstwerk en blijvende ontwerpopgave. Tegelijkertijd is het werk van de studenten weer waardevol voor de stad zelf. Met de onderwerpen die de Academie agendeert en de ontwerpen die de studenten maken creëren we keer op keer een parallelle werkelijkheid, die zeker niet aan zeggingskracht onder hoeft te doen.

Jan-Richard Kikkert, hoofd master Architectuur
'Deze studie gaat in op de basis en kern van het architectonisch vak. We zorgen dat je op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen. Het niveau van de projecten is daarom verbazingwekkend hoog - ieder jaar bezorgen de studenten me weer kippenvel met hun afstudeerwerk.'

Afgestudeerden van de Academie van Bouwkunst kunnen zich direct bij het Architectenregister inschrijven als architect.

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar deeltijd

Voertaal
Nederlands of Engels

CROHO-code
44336 (M Architectuur)

Graad
Master of Science (MSc)

Hoofd
Jan-Richard Kikkert

Zij gingen je voor:

 • 2013

 • 2014

 • 2012

 • 1996

 

Archiprix-winnaars

 • 2016 Milad Pallesh
  2016 Milad Pallesh
 • 2015 Ivar van der Zwan
  2015 Ivar van der Zwan
 • 2013 Tara Steenvoorden
  2013 Tara Steenvoorden
 • 2012 Ard Hoksbergen (ex aequo)
  2012 Ard Hoksbergen (ex aequo)
 • 2012 Herman Zonderland (ex aequo)
  2012 Herman Zonderland (ex aequo)
 • 2010 Jeroen Atteveld
  2010 Jeroen Atteveld
 • 2009 Dingeman Deijs
  2009 Dingeman Deijs
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+