Master Stedenbouw

Steden zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en fascinatie, door mensenhanden gemaakt. In de master Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst leer je de stad in al haar complexiteit en vaak onvoorstelbare schaal te begrijpen, slimme strategische ontwikkelvoorstellen voor haar toekomst te doen en zowel functionele als attractieve ontwerpvoorstellen voor concrete plekken in de stad te maken.

Als stedenbouwkundige kun je de wensen van burgers, ondernemers en bestuurders en de abstracte analyses, theorieën en verhalen van sociologen, economen, planologen, verkeerskundigen en soortgelijke disciplines vertalen in concrete en betekenisvolle ruimtelijke ontwerpvoorstellen. Voor straat, buurt, wijk, stad en stedelijke regio. Aan de Academie krijg je daarbij alle handvatten aangereikt om je te ontwikkelen tot een centrale en verbindende persoon in het bouwen aan de stad en een veelzijdige, en authentieke beroepsuitoefenaar te worden.

Interdisciplinair en internationaal
Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn zelfstandige disciplines, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Academie van Bouwkunst is de enige Nederlandse ontwerpopleiding die deze drie ruimtelijke disciplines in samenhang aanbiedt. Door de focus op de essentie en vaardigheden van jouw vak en door tegelijkertijd deels te werken in interdisciplinaire groepen, ben je voorbereid op een geïntegreerde beroepsuitoefening in het huidige werkveld. Waarin, binnen vervagende grenzen, een toenemende vraag is naar jouw specifieke ontwerpvaardigheid. Ook het werken in een internationale context wordt steeds belangrijker. De Academie onderhoudt dan ook een actief netwerk met buitenlandse opleidingen, waarmee op kleine schaal studenten en docenten worden uitgewisseld en is lid van de European Association of Architectural Education (EAAE).

Inspirerende omgeving
De Academie voor Bouwkunst is een kleinschalige opleiding in het centrum van de stad. Alle elementen van het stedelijke landschap die hier worden bestudeerd en onderwezen zijn terug te vinden in de context die ons omringt. De stad kent zowel een rijke traditie als een levendig actueel debat op het gebied van stedenbouw. Het leren over de stad gaat zo hand in hand met het leren van de stad, door haar dagelijks te gebruiken en te ervaren. Tegelijkertijd is het werk van de studenten weer waardevol voor de stad zelf. Met de onderwerpen die de Academie agendeert en de ontwerpen die de studenten maken creëren we keer op keer een parallelle werkelijkheid, die zeker niet aan zeggingskracht onder hoeft te doen.

Markus Appenzeller, hoofd master Stedenbouw
'Op dit moment zien wij een enorme verschuiving van de rol en taken van de stedenbouwer. Wij werken integraler, globaler en samen met meerdere spelers. Dat vraagt uiteraard een grote breedte en diepte van kennis. Hier leer je niet alleen hoe je deze uitdagingen kan aangaan, maar je krijgt ook de kans deze kennis in de praktijk actief te gebruiken. Het is heerlijk te zien hoe op die manier persoonlijkheden ontstaan bij wie ik het volste vertrouwen heb dat ze het vak en de leefomgeving verder brengen.'

Afgestudeerden van de Academie van Bouwkunst kunnen zich direct inschrijven bij het Architectenregister als stedenbouwkundige.

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar deeltijd

Voertaal
Nederlands of Engels

CROHO-code
44338 (M Stedenbouw)

Graad
Master of Science (MSc)

Hoofd
Markus Appenzeller

Archiprix-winnaars

  • 2011 Jan Martijn Eekhof
    2011 Jan Martijn Eekhof
  • 2012 Herman Zonderland
    2012 Herman Zonderland

Zij gingen je voor:

  • 2017

  • 2017

  • 2015

  • 2015

 
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+