Toelating en aanmelding

undefinedAanmeldingsformulier

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Stedenbouw van de Academie van Bouwkunst dien je in het bezit te zijn van een relevant bachelordiploma.

Direct toelaatbaar tot de opleiding zijn kandidaat-studenten met een:

  • Hogeschool bachelor: afstudeerrichting Bouwkunde, Civiele techniek, Ruimtelijke ordening en Planning met differentiatie Architectuur, Urban Design, Stedenbouw, Stad- en Streekontwikkeling of planologie (of vergelijkbaar).
  • TU Delft of Eindhoven bachelor: afstudeerrichting Stedenbouwkunde (of vergelijkbaar).
  • TU Delft of Eindhoven master: afstudeerrichting Stedenbouwkunde (of vergelijkbaar).
  • Hogeschool Larenstein: Tuin- en landschapsinrichting; alle afstudeerrichtingen.
  • Hogeschool Windesheim: post-hbo-opleiding Stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning.

Toelaatbare buitenlandse vooropleidingen op basis van portfolio zijn:

  • Bachelor in 'Urbanism' of 'Urban Design and Planning' (of vergelijkbaar).
  • Master of Architecture, Urbanism of Urban Design and Planning (of vergelijkbaar).*

* Of het mogelijk is in het tweede jaar in te stromen wordt in een gesprek met het hoofd van de opleiding en/of de studieadviseur bepaald.

Buitenland: kandidaatstudenten met een Bachelor in Architecture of vergelijkbaar, plus beheersing van de Nederlandse of Engelse taal.

Buitenlandse vooropleidingen worden aan de toelatingseisen getoetst door het NUFFIC.

Taal
De masteropleidingen Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur worden zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Daarom moet je zowel passief als actief de Nederlandse of de Engelse taal beheersen. Voertaal bij alle collegereeksen is Engels, de overige programmaonderdelen worden tweetalig aangeboden. Van studenten wordt verwacht dat zij voldoende Engels beheersen om deze te kunnen volgen. Nederlandse studenten mogen als de docent Nederlandstalig is desgewenst presentaties in het Nederlands houden en papers in de eigen taal schrijven.

Selectieprocedure
Een selectieprocedure kan deel uitmaken van de toelating. Selectie vindt plaats op basis van het aanmeldingsformulier, het portfolio, een motivatiebrief en een vakkenoverzicht van de afstudeerrichting, eventueel aangevuld met een gesprek.

Kandidaten die niet voldoen aan de genoemde criteria maar door een combinatie van vooropleiding en relevante werkervaring menen daarvoor in aanmerking te komen, kunnen in een aantal gevallen worden toegelaten op basis van een toelatingsonderzoek. De commissie voor dit onderzoek bestaat uit het hoofd van de opleiding, de studieadviseur en de directeur.

Aanmeldingsformulier
Je meldt je aan voor een van de opleidingen van de Academie van Bouwkunst met behulp van undefinedhet aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook aan te vragen bij het studiesecretariaat, via avb-studiesecretariaat[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl.

Inschrijven
Na toelating tot de opleiding kun je je voor de betreffende opleiding inschrijven bij de AHK via undefinedStudielink, het digitale loket voor alle opleidingen in het hoger onderwijs. Bij het bewijs van toelating ontvang je hierover meer informatie.

Als de persoons- en vooropleidinggegevens door Studielink geverifieerd en in orde zijn bevonden, kan de AHK je definitief inschrijven. Je dient dan nog wel een inschrijvingsformulier te ondertekenen en het collegegeld tijdig te betalen. Het inschrijvingsformulier sturen wij voor de zomervakantie toe.

Rond de start van het collegejaar ontvang je een persoonlijke collegekaart. Deze multifunctionele chipkaart fungeert als toegangspas tot de gebouwen, maar ook als betaalpas voor kopieermachines, printers, koffieautomaten en in de kantines.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+