Capita Selecta

Vanaf september 2014 organiseert de Academie van Bouwkunst met Arcam een nieuwe lezingenreeks onder de titel 1·Lectures. Deze reeks is de opvolger van de Capita Selecta-lezingen van de Academie en van de Arcam-lezingen in de Brakke Grond. 

De Capita Selecta, een lezingenreeks rond een bepaald thema, werden in de jaren '80 van de vorige eeuw in het academieonderwijs geïntroduceerd. De Capita Selecta waren een belangrijk middel om nieuwe opgaven en actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland onder de loep te nemen. De programmaraad werd gevormd door de studieleiding. In later jaren werden ook lectoren en Artists in Residence uitgenodigd.

In het menu (links) vind je programma's van de Capita Selecta-lezingen die de afgelopen jaren in de Academie hebben plaatsgevonden. 

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+