Onderzoek

Oud-directeur Aart Oxenaar promoveerde in 2009 op het werk van architect Pierre Cuypers
Henk Hartzema was van 2009 tot 2011 lector Stedenbouw
Thomas Oles was van 2010 tot 2012 lector Living Landscapes
Jan Peter Wingender was van 2010 tot 2013 lector Architectuur
Ton Schaap was van 2011 tot 2014 lector Stedenbouw
Han Wiskerke was van 2013 tot 2016 lector Foodscapes
Floris Alkemade is momenteel lector Architectuur
Noël van Dooren promoveerde in 2017 aan de Universiteit van Amsterdam
Eric Frijters was lector Stedenbouw van 2013 tot 2017
Sven Stremke is vanaf 2017 lector Landschapsarchitectuur
 
 

Promoties

In 2009 promoveerde directeur Aart Oxenaar op de bouwkunst van Pierre Cuypers, architect van onder meer het Amsterdamse Rijksmuseum en het Centraal Station Amsterdam. In maart 2017 promoveerde voormalig hoofd Landschapsarchitectuur Noël van Dooren op een onderzoek naar nieuwe representatievormen voor de hedendaagse landschapsarchitectuur.

Lectoraten

De Academie telt drie lectoraten die verbonden zijn aan de master's Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. De lectoren houden zich bezig met het uitwisselen van kennis tussen het onderwijs en het beroepsveld. Momenteel is Sven Stremke als lector verbonden aan de master Landschapsarchitectuur (High-density energy landscapes). Rijksbouwmeester Floris Alkemade is lector Architectuur (Tabula scripta). 

Centre of Expertise

Het ‘Centre of Expertise Creative Industries’ is binnen Amsterdam de plek voor toegepast onderzoek, kennisontwikkeling en gespecialiseerd onderwijs voor studenten en onderzoekers, op het gebied van creatieve industrie en ICT. In december 2013 presenteerden studenten van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie hun ideeën over de transformatie en hergebruik van Rivierstaete aan de Amsteldijk 166 te Amsterdam. Het volgende project in het Centre of Expertise is het hergebruik en de herontwikkeling van Felix Meritis aan de Keizersgracht in Amsterdam.
Lees meer

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+