Projectoverzicht

Onderzoek

Oud-directeur Aart Oxenaar promoveerde in 2009 op het werk van architect Pierre Cuypers
Henk Hartzema was van 2009 tot 2011 lector Stedenbouw
Thomas Oles was van 2010 tot 2012 lector Living Landscapes
Jan Peter Wingender was van 2010 tot 2013 lector Architectuur
Ton Schaap was van 2011 tot 2014 lector Stedenbouw
Han Wiskerke was van 2013 tot 2016 lector Foodscapes
Floris Alkemade is momenteel lector Architectuur
Noël van Dooren (voormalig hoofd Landschapsarchitectuur) promoveert op nieuwe representatievormen voor de hedendaagse landschapsarchitectuur
Eric Frijters is sinds 2013 lector Stedenbouw

Promoties

In 2009 promoveerde directeur Aart Oxenaar op de bouwkunst van Pierre Cuypers, architect van onder meer het Amsterdamse Rijksmuseum en het Centraal Station Amsterdam en momenteel doet voormalig hoofd Landschapsarchitectuur Noël van Dooren promotieonderzoek naar nieuwe representatievormen voor de hedendaagse landschapsarchitectuur.

Lectoraten

De Academie telt drie lectoraten die verbonden zijn aan de master's Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. De lectoren houden zich bezig met het uitwisselen van kennis tussen het onderwijs en het beroepsveld. Momenteel is hoogleraar Rurale Sociologie Han Wiskerke als lector verbonden aan de master Landschapsarchitectuur (Foodscapes). Rijksbouwmeester Floris Alkemade is lector Architectuur (Tabula scripta). En Eric Frijters en Marco Broekman geven leiding aan het lectoraatsprogramma Future Urban Regions.

Centre of Expertise

Het ‘Centre of Expertise Creative Industries’ is binnen Amsterdam de plek voor toegepast onderzoek, kennisontwikkeling en gespecialiseerd onderwijs voor studenten en onderzoekers, op het gebied van creatieve industrie en ICT. In december 2013 presenteerden studenten van de Academie van Bouwkunst en de Reinwardt Academie hun ideeën over de transformatie en hergebruik van Rivierstaete aan de Amsteldijk 166 te Amsterdam. Het volgende project in het Centre of Expertise is het hergebruik en de herontwikkeling van Felix Meritis aan de Keizersgracht in Amsterdam.
Lees meer

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+