Projectoverzicht

Studenten ontwerpen voor inwoners Kaapstad

Kaapstad was het onderwerp van het ontwerpproject P5, dat van september tot en met november 2014 werd begeleid door Gert Breugem (consultant stedenbouw en werkzaam bij de Gemeente Almere) en Jeroen Mensink (JAM* architects). Ontwerpprojecten vormen de ruggengraat van de studie aan de Academie. Studenten leren zelfstandig een trefzekere opgave te formuleren en beargumenteren hun opvattingen over de toekomst van een gebouw, de stad en het landschap en de rol van hun eigen discipline hierin.

Verdichting
Sedert de Apartheid zijn de arme stadswijken van Kaapstad door grote bufferzones van rijkere wijken gescheiden. De werkeloosheid in de townships is enorm. Dit wordt veroorzaakt door de slechte woon-werksituatie, waardoor inwoners van townships nauwelijks kunnen profiteren van de economische groei van de stad. De studenten van de masteropleidingen architectuur en stedenbouw presenteren elk een strategie voor de sociaal-economische verdichting van Kaapstad. De noodzaak van verdichting komt voort uit de ongecontroleerde groei van de stad en de scherpe tegenstelling tussen arm en rijk. 

De ontwerpstrategieën zijn vastgelegd in een projectboek. Met onder meer een strategie voor de open zones tussen de gesegregeerde stadswijken, nieuwe prikkelende vormen van sociale woningbouw en een alternatief voor de RDP-woningen. Met bijdragen van Tjeerd Beemsterboer, Dennis Meijerink, Maik Peters en Thom Zijlstra van de master Architectuur en Hein Coumou van de master Stedenbouw.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+