Lectoraat

Lectoraat Kunst- en cultuureducatie

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie is een van de vijf lectoraten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het lectoraat is zeer nauw betrokken bij de Breitner Academie. Het richt zich op studie en toegepast onderzoek naar kunst- en cultuureducatie, zowel in als buiten het onderwijs.

Het onderzoek heeft betrekking op de gevolgen voor kunstvakopleidingen van inhoudelijke en didactische veranderingen in de kunsteducatie en gaan onder andere over:

  • verwachtingen van het onderwijs ten aanzien van beginnende leraren in de kunstvakken;
  • de vakken Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en nieuwe media in het voortgezet onderwijs;
  • de beschouwing van de actuele kunst.

Op het gebied van onderwijs is het lectoraat verantwoordelijk voor de master Kunsteducatie. Dit interdisciplinaire programma is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma in een van de docentenopleidingen op het gebied van de kunsten (beeldende kunst en vormgeving, dans, muziek, theater).

Folkert Haanstra
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+