Onderzoek

Onderzoek in samenwerking met de Universiteit Utrecht

Het Conservatorium van Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben een samenwerking die moet leiden tot meer uitwisseling tussen muziekwetenschappelijk onderwijs en onderzoek enerzijds, en muziekvakonderwijs en artistiek onderzoek anderzijds. Als onderdeel van deze samenwerking vervult John Koslovsky, coördinator en docent muziektheoretische vakken, een gastonderzoekschap aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Utrecht, met als focus de interactie tussen de analytische, historiografische en culturele onderzoekstradities op het gebied van de muziek in de twintigste eeuw. In praktische zin brengt hij beide instituten bij elkaar door lezingen, workshops en symposia te organiseren voor zowel studenten als docenten.

Projectperiode: 2013-2018

publicaties

KOSLOVSKY, John (2014)
‘Fighting the Propaganda War: Walter Dahms,’ in Heinrich Schenker: Selected Correspondence, ed. by Ian Bent, David Bretherton, and William Drabkin. Woodbridge, Suffolk UK: Boydell Press, pp. 326-349.

KOSLOVSKY, John (2014)
‘Johannes Messchaert and Performance,’ in Heinrich Schenker: Selected Correspondence, ed. by Ian Bent, David Bretherton, and William Drabkin. Woodbridge, Suffolk UK: Boydell Press, pp. 44-52.

KOSLOVSKY, John (2014)
‘Timeless Reflections: Form, Cadence, and Tonal Structure in the Scherzo and Finale of Schubert’s Quintet.’ Music Analysis 33/2, pp. 168-193.

KOSLOVSKY, John (forthcoming)
[Review] ‘Essays from the fourth international Schenker symposium’, ed. by L. Poundie Burstein, Lynne Rogers, and Karen M. Bottge. Music Theory and Analysis

Evenementen

‘History, Theory, Analysis: Interactions, Conflicts, Resolutions.’ Gezamenlijk congres van de Vereniging voor Muziektheorie, the Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgechiedenis en de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap (Koninklijk Conservatorium Den Haag, 28 februari-1 maart, 2014)

‘The Songs of the Munich School / The Music of Bill Evans.’ Guest: Robert W. Wason, Eastman School of Music (Conservatorium van Amsterdam, May 27-28, 2014)

‘Catching up with Richard Taruskin.’ Gast: Richard Taruskin, University of California, Berkeley (Conservatorium van Amsterdam / Universiteit Utrecht / Universiteit Amsterdam / Vrije Universiteity / Orgelpark, 15-19 december 2014)

‘Analyzing Electronic Dance Music’ Gast: Mark Butler, Northwestern University (Conservatorium van Amsterdam, 23-24 maart 2015)

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+