Compositie / arrangeren

Binnen de studierichting Compositie/Arrangeren jazz wordt aandacht besteed aan het schrijven voor zowel kleine als grote bezetting. De goed uitgeruste studio geeft de student mogelijkheden zich voor te bereiden op diverse praktijksituaties. De omvang van de jazzafdeling geeft uitgebreide mogelijkheden eigen materiaal in elke gewenste bezetting uit te laten voeren.

Naast de vaste docenten Jurre Haanstra en Henk Huizinga leveren gastdocenten regelmatig een bijdrage. Enkele gastdocenten van de afgelopen jaren waren John Clayton, Tom Trapp en Florian Ross.

undefinedOpbouw studieprogramma en studiepunten

Coördinatie: Ruud van Dijk

Toelatingseisen

Je inzending dient blijk geven van je affiniteit met het schrijven voor grotere bezettingen en dient voldoende ontwikkelingsperspectief te laten zien om tot deze vierjarige bacheloropleiding worden toegelaten. 

Stuur drie (of vier) eigen arrangementen in, waarvan tenminste twee arrangementen van jazzstandards; de andere mogen eigen composities zijn. De instrumentatie van je arrangementen dient voor grotere bezetting te zijn (bigband, eventueel met strijkers), of tenminste voor octet:
* 4 man blazerssectie naar keuze (sax, trompet, trombone)
* 4 man ritmesectie (piano, gitaar, bas, drums) 

Belangrijk
* Stuur volledige scores, liefst met cd (live of MIDI-gestuurde audio-opnamen, totale duur max. 15 min.)
* Score-reducties worden niet geaccepteerd, alle partijen dienen op afzonderlijke balken te staan en de pianopartij op twee.
* Audio alleen op cd (digitale files worden niet geaccepteerd) 
* Scores alleen geprint (digitale files worden niet geaccepteerd) 

Aan de hand van van je ingezonden materiaal beslist de commissie of je voor een toelatingsexamen wordt uitgenodigd. We kunnen besluiten je enkele aanvullende examens theorie en analyse te geven.

studiegids

Download hier de undefinedStudiegids Bachelor Jazz 2016-2017

Docenten

Jurre Haanstra  
Henk Huizinga  
André Douw instrumentatie
Clemens Kemme harmonie en analyse klassiek
Lucas Vis directie

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+