Contrabas

De contrabassectie biedt een studieprogramma op wereldniveau met docenten Frans van der Hoeven, Ernst Glerum en Ruud Ouwehand. De student leert naast goed begeleiden ook improviseren in elke jazzstijl. Recente gastdocenten waren John Clayton, John Pattituci, Buster Williams, Larry Grendier en Matt Penman.

undefinedOpbouw studieprogramma en studiepunten

Coördinatie: Frans van der Hoeven

studiegids

Download hier de undefinedStudiegids Bachelor Jazz 2016-2017

Docenten

Frans van der Hoeven coördinator
Ruud Ouwehand  
Ernst Glerum techniek + methodiek

Toelatingseisen

Voor kandidaten van buiten de EU vindt er een voorselectie plaats middels een door de kandidaat in te zenden opname van drie stukken in het jazzidioom. Als de stukken als onvoldoende worden beoordeeld, wordt de kandidaat niet uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Tijdens het toelatingsexamen wordt de kandidaat getoetst op:

1. Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken, bijvoorbeeld uit het standaard jazzrepertoire (in dat gevaléén blues oféén ritmeschema) waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht.
b. Het kunnen spelen van de belangrijkste majeur- (G, C, F, Bes, Es, As) en mineurtoonladders (E, A, D, G, C, F) bij voorkeur ook gestreken, redelijke kennis en beheersing van de akkoorden, majeur, mineur, verminderd en overmatig in een redelijk tempo.

2. Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:
* op het gehoor naspelen van een voorgezongen of voorgespeelde lijn
* het op gehoor meespelen met een onbekend, eenvoudig stuk, zonder dat hierover enige aanwijzing wordt verstrekt
* het invullen (met een logische baslijn) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen
* het a prima vista spelen van een uitgeschreven baslijn/melodie

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

3. Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:
1. muzikaliteit, gehoor en melodisch inzicht (ook in baslijnen)
2. gevoel voor ritme en tempo
3. affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten 

maar hiernaast ook op:
4. harmonisch inzicht, akkoorden lezen
5. techniek, toonvorming, zuiverheid
6. noten- en ritmisch lezen

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+