Trombone en Bastrombone

Trombone

De blazersafdeling ontwikkelt studenten tot musici die inzetbaar zijn op het gehele terrein van de beroepspraktijk: van musicalorkesten via bigbands tot en met ensembles op het terrein van jazz, fusion, pop en latin, live en in de studio. Dit wordt gerealiseerd door de student te laten spelen in diverse muzikale situaties, met een accent op ensemblespel en het ontwikkelen van solistische kwaliteiten waarbij improvisatie een belangrijke rol speelt.
De trombonesectie bestaat uit Bert Boeren, Martijn Sohier, Ilja Reijngoud, Erik van Lier, Martin van den Berg en Jilt Jansma. Recente gastdocenten zijn Bill Reichenbach, Bart van Lier, Adrian Means en Robin Eubanks.

undefinedOpbouw studieprogramma en studiepunten

Coördinatie: Erik van Lier

Bastrombone

Het Conservatorium van Amsterdam biedt een unieke studierichting bastrombone.

undefinedOpbouw studieprogramma en studiepunten

Coördinatie: Erik van Lier

studiegids

Download hier de undefinedStudiegids Bachelor Jazz 2016-2017

docenten

Erik van Lier coördinator + bastrombone
Bert Boeren 
Ilja Reijngoud
Martijn Sohier  
Jilt Jansma methodiek + techniek
Martin van den Berg bastrombonetechniek

Toelatingseisen

Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken van verschillend karakter, tempo en toonsoort bijv. uit het standaard jazzrepertoire (thema en improvisatie) waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht. Bij het spelen van deze stukken moet improvisatie een belangrijk onderdeel zijn. Voor kandidaten die prioriteit willen geven aan orkestspel zijn er ook mogelijkheden. Hierbij wordt in mindere mate gelet op improvisatorische vaardigheden.
b. De kandidaat dient ook uitgeschreven materiaal te spelen, bijvoorbeeld jazzsolo's, jazzetudes en/of klassieke etudes (bladmuziek in viervoud meenemen voor de examencommissie).
c. Het kunnen spelen van alle majeur- en mineurtoonladders en drieklanken in een redelijk tempo.

Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:
* op het gehoor naspelen van een voorgezongen of voorgespeelde lijn
* het invullen (solerend) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen
* het a prima vista spelen van een uitgeschreven melodie

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:
1. muzikaliteit; gehoor en melodisch inzicht
2. gevoel voor ritme en tempo
3. affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten

maar hiernaast ook op:
4. harmonisch inzicht, akkoorden lezen
5. techniek, toonvorming
6. noten- en ritmisch lezen

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+