Trompet

De blazersafdeling ontwikkelt studenten tot musici die inzetbaar zijn op het gehele terrein van de beroepspraktijk: van musicalorkesten via bigbands tot en met ensembles op het terrein van jazz, fusion, pop en latin, live en in de studio. Dit wordt gerealiseerd door de student te laten spelen in diverse muzikale situaties, met een accent op ensemblespel en het ontwikkelen van solistische kwaliteiten waarbij improvisatie een belangrijke rol speelt.
Er bestaat een aparte opleiding voor lead-trompet, deze is uniek in Europa. 

Het docententeam van de trompetsectie bestaat uit Ruud Breuls, Jan Wessels en Jan Oosthof (leadtrompet). Bobby Shew, Earl Gardner, Chuck Findley, Terell Stafford, Ambrose Akinmusire, en Avishai Cohen vervulden de afgelopen jaren een gastdocentschap.

undefinedOpbouw studieprogramma en studiepunten

Coördinatie: Jan Oosthof

studiegids

Download hier de undefinedStudiegids Bachelor Jazz 2016-2017

Docenten

Jan Oosthof lead-trumpet; techniek; methodiek; coördinator
Ruud Breuls 
Jan Wessels

Toelatingseisen

Speelvaardigheid
a. De commissie maakt een keuze uit drie door de kandidaat voorbereide stukken van verschillend karakter, tempo en toonsoort bijv. uit het standaard jazzrepertoire (thema en improvisatie) waarin hij/zij aan de commissie, naast instrumentbeheersing, duidelijk blijk geeft van een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht.
Voor kandidaten die een prioriteit willen geven aan orkestspel zijn er ook mogelijkheden. Hierbij wordt in mindere mate gelet op improvisatorische vaardigheden.
b. De kandidaat dient ook uitgeschreven materiaal te spelen, bijvoorbeeld jazzsolo's, jazzetudes en/of klassieke etudes (bladmuziek in viervoud meenemen voor de examencommissie).
c. Het kunnen spelen van:
* alle majeur- en mineurtoonladders
* de majeur- en mineurdrieklanken en de dominant-septiemakkoorden

NB.: Men gaat ervan uit dat de kandidaat al geruime tijd bezig is met specifiek instrumentaal-technische zaken (embouchure, adem).

Gehoor en leesvaardigheid
Onderdelen hiervan zijn:
* op het gehoor naspelen van een voorgezongen, voorgespeelde lijn
* het invullen (solerend) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen
* het a prima vista spelen van een uitgeschreven melodie

De commissie kan het examen met enkele oefeningen aanvullen als ze meer informatie over de kandidaat wenst.

Beoordeling
De mogelijkheden om een hoofdvakstudie te volgen worden door de commissie besproken. Bij de beoordeling wordt gelet op:
1. muzikaliteit; gehoor en melodisch inzicht
2. gevoel voor ritme en tempo
3. affiniteit met jazz en/of afgeleide muzieksoorten
4. harmonisch inzicht, akkoorden lezen
5. techniek, toonvorming
6. noten- en ritmisch lezen

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+