Masteropleiding Klassiek

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) biedt een tweejarige masteropleiding waarin een individuele voortzetting van de hoofdvakstudie centraal staat, met als doel het opleiden van studenten tot veelzijdige musici op het hoogste niveau, uitvoerend en/of scheppend. In de masteropleiding staan verdieping en verbreding van de hoofdvakstudie centraal. Het programma is zodanig ingericht dat de student een eigen studietraject kan uitstippelen. 

Met behulp van de veelzijdig ingerichte opleiding kan de muziekvakstudent zich optimaal voorbereiden op het muziekleven. De student wordt in de gelegenheid gesteld verbreding en flexibiliteit te combineren met volledige beheersing van het vak, waarbij hij zo wordt begeleid dat individuele kwaliteiten en talenten optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

De masteropleiding bewaart een zorgvuldig evenwicht tussen weten en kunnen en tussen denken en doen. De student die deze opleiding afrondt paart een volledige beheersing van het vak aan het vermogen tot kritische reflectie en artistieke vernieuwing.

Het conservatorium werkt ook in de masteropleiding nauw samen met andere hoogwaardige academische opleidingen. Zo heeft het CvA een overeenkomst gesloten met de Manhattan School of Music, New York. Tevens kunnen de studenten van de masteropleiding voor een aantal specifieke onderwerpen colleges en werkgroepen aan de UvA volgen.

Opleidingsgegevens

Studielast
120 studiepunten

Studieduur
2 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands en Engels

CROHO-code
44739 (M Muziek)

Graad
Master of Music

Gerelateerde informatie

master Kunsteducatie

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+