Master-keuzevakken

De keuzevakken bestrijken terreinen die voor musici van uiteenlopende hoofdvakken relevant zijn. Ze stellen studenten in staat bijzondere vaardigheden te trainen (bijvoorbeeld ondernemersvaardigheden, auditeren, of het schrijven van cadenzen voor een solo-concert), of brengen ze in aanraking met specialistische kennis (bijvoorbeeld op het gebied van muziektheorie en -analyse, stemmingen of de mentale en fysieke aspecten van het musiceren). De studielast bedraagt 5 of 10 studiepunten per vak.

Sommige hoofdvakken en specialisaties (bijvoorbeeld de hoofdvakken Strijkkwartet en Repetiteurship en de specialisaties Nieuwe muziek en Orkestspel) brengen al een eigen menu van keuzevakken met zich mee. Zulke menu's hebben een maximale omvang van 15 studiepunten. Studenten kunnen daarbij dus nog minimaal een vak vrij kiezen. Wie nog meer keuzevakken wil volgen doet dat in zijn vrije ruimte.

Informatie over zulke keuzevakkenmenu's, en de ruimte die ze laten voor andere keuzevakken, is te vinden in de programmabeschrijvingen van de desbetreffende hoofdvakken en specialisaties.

De lijst met keuzevakken verandert elk jaar, en verschijnt tegen het eind van de maand mei. Studenten kunnen zich dan voor keuzevakken opgeven door een e-mail te sturen aan de coördinator van het keuzeprogramma, Michiel Schuijer.

Er zijn twee soorten master-keuzevakken:
Categorie A: geschiedenis, theorie, analyse, arrangeren
Categorie B: muziekpraktijk (uitvoering, compositie, improvisatie)

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+