Studeren aan het CvA

Doelstelling

Het Conservatorium van Amsterdam stelt zich ten doel studenten op te leiden tot veelzijdige musici op het hoogste niveau, zowel docerend, uitvoerend als scheppend, met een hoog niveau van instrumentbeheersing, met een ontwikkeld en veelzijdig voorstellingsvermogen, met een belangstellende houding en, waar nodig, met gerichte pedagogische bekwaamheden..

Om dat te bereiken, biedt het CvA gedifferentieerde opleidingen waarin niet alleen de afstudeerrichting maar ook het individuele dossier de student kwalificeert voor de voortdurend veranderende professionele praktijk.

Studenten aan het CvA leren zelfstandig, reflecterend en verantwoord met hun vak om te gaan, ontwikkelen zich tot kritische professionele persoonlijkheden en verwerven een vernieuwende attitude die aansluit bij de eisen van het muziekleven. Bijzondere aandacht besteedt het CvA daarbij aan het opleiden van jong talent, aan de individuele leerroutes van studenten in de vakopleiding en aan de masteropleiding voor buitengewoon getalenteerden.

foto's: 1: Thomas Lenden; 3: Bob Bronshoff
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+