Studeren aan het CvA

Van het CvA naar een masteropleiding Muziekwetenschap

Als bachelor van het Conservatorium van Amsterdam beschik je over een schat aan muzikale ervaring en heb je je gekwalificeerd als docent in jouw vak. Een van de richtingen waarin je je verder kunt ontwikkelen is die van de musicologie ofwel de muziekwetenschap. Als musicoloog doe je onderzoek naar muziek, geef je les in muziekgeschiedenis aan een universiteit of conservatorium, schrijf je muziekkritieken of maak je radioprogramma’s. Met een conservatoriumopleiding heb je een solide professionele basis voor een dergelijke carrière gelegd. Waar het vervolgens op aankomt, is dat je een wetenschappelijke scholing krijgt.

Het Conservatorium van Amsterdam biedt die scholing zelf niet, of slechts in beperkte mate. Maar de samenwerking van het conservatorium met de Universiteit van Amsterdam maakt het je toch mogelijk deze weg in te slaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Na je bachelorexamen kun je je studie vervolgen met een master Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. De voorwaarde hiervoor is dat je tijdens je studie een aantal belangrijke modules volgt uit het bachelorprogramma van de Leerstoelgroep Muziekwetenschap. Het gaat om zes modules van elk tien studiepunten. Hiermee kun je beginnen in het tweede jaar van je studie. Je wordt dan vrijgesteld van het volgen van geschiedenislessen en keuzevakken aan het conservatorium. Toch gaan deze modules je extra tijd kosten, gemiddeld ter waarde van ongeveer dertien studiepunten per jaar. Dit is dus een traject voor harde werkers. Maar aan het einde daarvan wordt je direct als masterstudent aan de universiteit toegelaten.

Voor meer informatie over dit studietraject kun je contact opnemen met CvA-lector en coördinator mastervakken en research, Michiel Schuijer: michiel.schuijer[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+