Toelating

Aanmeldingsprocedure

Voor het kunstvakonderwijs geldt een andere aanmeldingsprocedure dan voor de overige opleidingen in het hoger onderwijs. Je meldt je in eerste instantie aan bij de opleiding zelf. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Pas als je tot de opleiding bent toegelaten, kun je je inschrijven. Inschrijven doe je via Studielink.
Lees meer over inschrijving

Aanmelden voor het toelatingsexamen

Het aanmeldingsformulier voor het toelatingsexamen dient voor de deadline (zie rechts op deze pagina) ingevuld te zijn ontvangen door het studiesecretariaat van het Conservatorium van Amsterdam (CvA).

Tezamen met dit formulier dienen de volgende documenten te worden ingezonden:
* kopie(ën) van behaalde diploma's
* een kopie van de persoonsgegevens uit het paspoort
* een IELTS- of TOEFL-taalvaardigheidscertificaat (alleen voor niet-Nederlands- en niet-Engelstalige kandidaten, klik hier)
* een beknopte levensbeschrijving
* een opname indien verplicht; raadpleeg de toelatingseisen bij het hoofdvak van jouw keuze. Let op: voor de master Jazz is er voor ieder instrument een opname vereist.
* een studieplan klassiek of studieplan jazz (alleen als je je voor de masteropleiding aanmeldt; niet nodig voor de mastertrajecten Composing for Film en Live Electronics)
* bewijs van betaling van € 35,- (kosten toelatingsexamen)

Stuur de documenten voor de deadline van jouw studierichting per e-mail naar cva-studadmin[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

of per post naar:

Conservatorium van Amsterdam
t.a.v. studiesecretariaat
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam

Let op: vermeld op de envelop je naam en voor welke afdeling (klassiek, oude muziek, jazz, pop, docent muziek) en welk instrument de documenten bestemd zijn!

Formulieren die na de deadline binnenkomen, worden in principe niet meer in behandeling genomen. Twee weken voorafgaand aan de toelatingen worden de uitnodigingen verstuurd. Een toelating kan dan niet meer worden verzet! Slechts in bijzondere gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt; bij ziekte dient een doktersverklaring te worden overlegd.

Kosten

De kosten (administratie en begeleiding) van de toelatingsexamens bedragen € 35,-*. Deze dienen vóór de deadline van je studierichting te zijn voldaan op rekeningnummer NL17 DEUT 0411 7638 22 (voor kandidaten uit het buitenland: BIC#: DEUTNL2N / IBAN#: NL17 DEUT 0411 7638 22) t.n.v. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Conservatorium van Amsterdam, onder vermelding van 'toelatingsexamen'. Indien deze kosten niet zijn voldaan, kan er geen toelatingsexamen plaatsvinden. Restitutie van de kosten is niet mogelijk.

* Als je je voor twee hoofdvakken aanmeldt, hoef je het bedrag maar één keer te betalen. Als je al aan het CvA studeert, ook als vooropleidings- of jong talent-cursist, hoef je dit bedrag niet te betalen.

Deadlines voor aanmelding

DNOA
10 januari 2016  (aanmelden via het formulier op www.opera-academy.nl)

klassiek, oude muziek, Sweelinck Academie
1 maart 2016

jazz
15 maart 2016

pop
15 maart 2016

Junior Jazz College
n.t.b.

master live electronics
9 mei 2016

Opleiding Docent Muziek
25 mei 2016

Composing for Film
1 april 2016; deadline opsturen materiaal 1 mei

Nationale Master Orkestdirectie
1 november 2015

Post-HBO-opleiding Muziekeducatie
1 december 2016

Data toelatingsexamens

Klassiek

Oude muziek

Jazz

Pop
n.t.b.

Opleiding Docent Muziek

Master Live Electronics
n.t.b.

Dutch National Opera Academy
13, 14 en 15 februari 2016.
Meer informatie

Nationale Master Orkestdirectie
n.t.b
Meer informatie

Post-HBO-opleiding Muziekeducatie
november en december 2016

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+