Cursus Lichtassistentie

Het theoriegedeelte bestaat onder andere uit lessen in elektriciteit, lichttheorie en apparatuur. Ook krijg je uitgebreide informatie over alle afstudeerrichtingen van de Filmacademie, en over de organisatie binnen de academie. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de totstandkoming van filmproducties en in het bijzonder over de totstandkoming van academieproducties. Gedurende vier weken wordt er full-time les gegeven, d.w.z. van maandag t/m vrijdag van 9.30­ - 16.45 uur. De lessen starten eind september en we verwachten dat je 100% aanwezig bent. Na afloop van de lessenreeks vindt een afsluitend tentamen plaats. Om verder te kunnen met het praktijkgedeelte moet je het theoretische deel met een voldoende tentamenresultaat afsluiten.

Tijdens het praktijkgedeelte assisteer je bij filmproducties van de Filmacademie. Ook een bezoek aan een aantal  bedrijven is een onderdeel van het programma.  Je dient het gehele studiejaar beschikbaar te zijn om tijdens de academieproducties praktijkervaring op te doen. Het studiejaar loopt door tot juni.

Door de cursus krijg je inzicht in de totstandkoming van een filmproductie en krijg je informatie vanuit alle afstudeerrichtingen van de Filmacademie. De lessen worden verzorgd door Raymond Grégoire (ervaren gaffer van diverse speelfilms, televisieseries en commercials en als docent licht verbonden aan de Filmacademie).

Als beide onderdelen (theorie en praktijk) met goed gevolg zijn afgerond, ontvang je een Filmacademie-certificaat als bewijs van het met goed gevolg doorlopen hebben van de cursus licht-assistentie

Doelgroep
Overweeg je toelating te doen voor de afstudeerrichting Cinematography maar heb je nog te weinig kennis van of ervaring in dit vakgebied, dan is deze cursus aan te bevelen. Dat geldt ook voor mensen die in de vooropleiding  exacte vakken missen. De cursus is niet verplicht voor toelating tot de afstudeerichting Cinematography.

De cursus is ook bedoeld voor mensen die aan de slag willen als lichtassistent maar geen vierjarige opleiding bij de Filmacademie willen volgen.

Aanmeldingsformulier bij voorkeur per mail versturen aan filmacademie[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl of rechtstreeks naar de contactpersoon. 

Deadline voor aanmelding
De deadline voor aanmelding is 7 juni 2014.
Je kunt je aanmelden vanaf april 2014. 

Jaaropbouw (globaal)
Theorie: september
Praktijk: oktober - juni

Start cursussen 
september 2014

Meer informatie?
Raymond Grégoire
raymond.grégoire[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
020-527.7498

 

 

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+