Regie

De regisseur is artistiek eindverantwoordelijk voor de film. Hij of zij heeft inzicht in het hele proces, dat wil zeggen dat hij/zij weet wat het belang is en de mogelijkheden zijn van alle andere vakmensen waarmee wordt samengewerkt. Maar het belangrijkste voor een regisseur is: je moet iets te vertellen hebben - daar begint het mee. 

De regisseur werkt vanaf het begin nauw samen met de scenarist en de producent in de zogenaamde RPS-driehoek.

 

De Filmacademie leidt regisseurs op met een passie voor vertellen, met dramaturgisch inzicht, creatief, eigenzinnig, inspirerend, besluitvaardig en tegelijk met respect voor ieders inbreng. Regisseurs hebben veelomvattend werk. Ze moeten iets te vertellen hebben, inhoudelijk en artistiek een lijn uit kunnen zetten, inzicht hebben in de technische kant van het vak, communicatief vaardig zijn en beschikken over mensenkennis. Meer weten over Het vak ?

Onderwijs- De regieopleiding speelt in op het talent en de creativiteit van de individuele student, waardoor de eigenheid als film- en televisiemaker ontdekt en ontwikkeld kan worden. Daarnaast wordt gewerkt aan de nodige vakbekwaamheid en wordt het vermogen om samen te werken gestimuleerd. De student krijgt les van en wordt begeleid door gerenommeerde docenten en filmmakers. De regie-opleiding heeft twee afstudeerrichtingen: Documentaire en Fictie. Je meldt je aan voor één van de twee. Alle praktische informatie vind je onder toelating en aanmelding.

Fictie
Bij fictie wordt een eigen werkelijkheid geloofwaardig verbeeld. De fictiefilm is gebaseerd op een bedacht verhaal, opgeschreven in een scenario. Het scenario is de redelijk nauwkeurige blauwdruk voor het eindproduct. De filmmaker zet de werkelijkheid naar zijn hand. Deze gemanipuleerde, nieuwe werkelijkheid wordt nagespeeld en verbeeld door acteurs en er worden bijvoorbeeld digitale beelden gecreëerd (VFX).

Het verschil met documentaires die ontleend zijn aan de werkelijkheid is niet zo groot als vaak gedacht wordt. Ook bij fictie is de werkelijkheid natuurlijk inspiratiebron en referentiekader. Zo wordt binnen de academie in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden van VFX. Het mooie van fictie is dat een nieuwe realiteit gemaakt kan worden die in vergelijking met de wereld die we kennen kan spelen met tijd en ruimte. We zijn onafhankelijk geworden van de wereld waarin we leven. Een nieuwe wereld dient zich aan, die de filmmaker zò toont dat we er in gaan geloven.

Net als bij documentaires gaat het erom dat een filmmaker zijn eigen visie toont in het verhaal. Persoonlijke interpretatie geeft een nieuwe kijk op de werkelijkheidsbeleving. En daarmee zegt de filmmaker iets over de zin of onzin van het leven.

Waarom noemen we een soap geen kwaliteitsdrama?
In een soap spreken de personages uit wat ze voelen, denken, bedoelen. Voor de kijker blijft er weinig te raden over. De soap is bewust eendimensionaal. Er is echter een werkelijkheid die achter de schijnbare werkelijkheid schuil gaat. Tussen de regels ligt de bedoeling, de emotie, de onzekerheid, het lijden, de vreugde, de psychologie van het leven verborgen. Fictie wordt pas echt interessant als de kijker de mogelijkheid geboden wordt tussen de regels te lezen. Wat iemand zegt is een schijnbare werkelijkheid, wat iemand onuitgesproken bedoelt is een interessantere werkelijkheid, wat iemand onbewust bedoelt is een psychologische realiteit. Zulke fictiefilms willen we op de filmacademie maken.

Regie Documentaire
In een documentaire wordt een verhaal verteld over de werkelijkheid. Alle documentaires nemen de realiteit als uitgangspunt.Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen journalistieke en creatieve documentaires. Op de Filmacademie worden de regisseurs opgeleid om creatieve documentaires te maken: documentaires waarbij het verhaal zowel in beeld als in geluid verteld wordt en waarbij de persoonlijke visie van de regisseur belangrijk is. De regisseur maakt in creatieve documentaires spannende en soms onverwachte keuzes in  beeldvoering, sounddesign en montage om zo de kijker te verrassen en te verleiden.We zien de documentaire als een persoonlijke film van de maker, die in nauwe samenwerking met productie, camera, geluid en montage, ons op een nieuwe manier naar de wereld laat kijken.

Het vak- De regisseur heeft de artistieke eindverantwoordelijkheid bij het realiseren van filmprojecten. Projecten die in nauwe samenwerking met de andere disciplines worden gerealiseerd. De regisseur heeft een passie voor vertellen, heeft dramaturgisch inzicht, is creatief, eigenzinnig, inspirerend, besluitvaardig en heeft tegelijk respect voor ieders inbreng.Verhalenverteller - Je moet als filmmaker/regisseur iets te vertellen hebben, een mening hebben over de wereld waarin je leeft en daar een verhaal over kwijt willen. Hoe je dat doet hangt af van jouw creativiteit, talent, je originaliteit en je visie.Communiceren - Een interessante, originele, creatieve en persoonlijke visie is voor regie studenten niet voldoende. Als regisseur moet je die visie onder woorden kunnen brengen, motiveren en verbeelden. Je laten inspireren door de crew en samenwerken. Het is aan jou om te zorgen dat anderen mee gaan in jouw plannen, jouw droom, jouw ideeen. Je zult moeten inspireren en motiveren ook als dingen niet lukken.

Veelomvattend - Als regisseur moet je als geen ander inzicht hebben in het hele filmproces - dat wil zeggen dat je weet wat het belang is en de mogelijkheden zijn van alle andere gespecialiseerde vakmensen. Daarvoor zijn nodig eigenheid, eigenzinnigheid maar evengoed is respect voor de inbreng en vakkennis van anderen van belang. Tenslotte moet je weten wat de technische en financiële mogelijkheden zijn: je moet inzicht hebben in alle aspecten van het filmproces.

 

 

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34733 (B Film en Televisie)

Graad
Bachelor of Film and Television

Zij gingen je voor:

Ik vind film een supermooi vak”  -  Anne-Marieke Graafmans (documentaire, lichting 2011) undefinedLees verder

5 Gouden regietips - Thijs Schreuder (regie documentaire, lichting 2009) undefinedLees verder

Nelleke Koop (lichting 2009) won eind 2011 de undefinedMediafondsprijs Documentaire.  Lees meer over Nelleke op Beroepkunstenaar.nl.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+