Sound design

Sound design

Wie aan film denkt, denkt misschien als eerste aan beeld. Maar zonder geluid is er geen film (de stomme film voor het gemak even buiten beschouwing gelaten). In film gaat het om beeld én geluid. Waar de meeste specialisten in dit vak vooral bezig zijn met het vertellen van een verhaal in beelden, richt de sound designer zich op het verhaal in geluiden. In die functie geef je vorm aan alles wat er te horen is. Op basis van het scenario (fictie) of het filmplan (documentaire) ontwerp je een geluidsconcept en een visie over de geluidsomgeving in en buiten beeld.

Meer Sound design-commercials

Het effect van geluid
Vrijwel alle studenten Sound design zijn al langere tijd bezig met geluid en bijna iedereen heeft interesse in muziek, al is dat geen vereiste. Voor deze richting hoef je niet te beschikken over een absoluut gehoor of een scala aan instrumenten te kunnen bespelen. Veel studenten hebben een fascinatie voor vertellen en emotioneren via geluid.

Sound design is een combinatie van drie specialismen: geluidsopname, -montage en mixage. De samenhang en interactie tussen deze onderdelen zorgt (mede) voor de inhoud van het beeld en speelt dus een belangrijke rol in de film. Tijdens de studie wordt er dan ook zeer intensief samengewerkt met de andere vakgebieden. Want ook studenten van de richtingen scenario, regie en productie moeten zich realiseren dat het op een inhoudelijke manier toepassen van geluid een film naar een hoger niveau kan tillen. 

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34733 (B Film en Televisie)

Graad
Bachelor of Arts (BA)

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+