Sound design

Sound designers zijn verantwoordelijk voor het geluidsontwerp van een film. Dit ontwerp staat in het teken van de inhoud van het verhaal en wordt vaak gebruikt voor de sturing van het gevoel en de emotie: geluid met visie geeft inhoud aan beeld. De kwaliteit van een speelfilm of documentaire wordt voor een groot deel bepaald door de inhoudelijke werking van het geluid. Waarom zetten mensen het geluid van hun tv uit bij de engste scènes uit een horrorfilm?

Inhoud - Met het scenario als basis gaat de sound designer aan het werk en formuleert hij ideeën over inhoud, vormgeving en techniek. In het scenario staat al een flink aantal geluidsaspecten beschreven, maar van de sound designer wordt verwacht dat hij/zij een geluidsconcept ontwerpt en een visie heeft over de geluidsomgeving in beeld en buiten beeld, over gehoorpunt, dynamiek, ruimtelijkheid

Samenwerken - Voor de geluidsopname van een film vertrek je soms met drie personen (regie, camera, geluid) naar de andere kant van de wereld om daar onder barre omstandigheden opnames te maken voor een documentaire. Het kan ook zijn dat je op een filmset in een enorme studio aan het werk bent met een crew waarvan je niet eens iedereen kent. In de geluidsstudio tijdens de  geluidsnabewerking werk je samen met de regisseur, de editor, de producent en de componist.

Techniek - De techniek staat altijd ten dienste van het inhoudelijke geluidsconcept van de film, tijdens de opleiding aan de academie word je opgeleid om naast het ontwikkelen van een visie ook op hoog technisch niveau aan de slag te kunnen.

 

Het vak- bestaat uit vier onderdelen: het geluidsontwerp, de geluidsopname en de geluidsmontage en mixage. Alle onderdelen staan in het teken van de vormgeving van het verhaal. Bewust gebruikt geeft geluid lading en perspectief aan beeld.

Het onderwijs- De studierichting Sound design bevat vanaf het tweede jaar zowel geluidsopname als geluidsmontage en mixage. Vakinhoudelijk is het tweede jaar het cruciale jaar, hier wordt de basis gelegd voor ambachtelijkheid, het functioneren binnen de 'film' en het vormgeven aan inhoudelijke eisen vanuit het scenario, de productie, de regie en de eigen visie. In het tweede jaar gaan theorie, ambachtelijkheid en inhoud hand in hand. In het derde jaar ontwikkel je een eigen visie op geluid bij beeld, je toetst dit beeld aan de praktijk en aan medestudenten én je doet onderzoek naar nieuwe wegen en mogelijkheden tijdens het maken van de scriptie. 

Alle praktische informatie vind je onder toelating en aanmelding.

masters

- Studenten werken tijdens de opleiding nauw samen met studenten van de undefinedMaster Composing for Film.

- De Filmacademie werkt samen met haar Europese partners aan de ontwikkeling van een nieuwe opleiding undefinedJoint Master Sound in Audiovision.

Geluid is de sleutel tot de ziel

undefinedStudieleider Ben Zijlstra over Sound design

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34733 (B Film en Televisie)

Graad
Bachelor of Film and Television

Zij gingen je voor:

Gouden Kalf-winnaar Jan Schermer over zijn zucht naar sound - undefinedlees verder

Lennert Hunsfeld's (Lichting 2011) blik op geluid -undefined lees verder

Geluid is lastig uit te leggen: Michiel de Boer over Sound design undefinedlees verder

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+