De academie

de academie

Jaarlijks studeren zo'n 80 studenten af aan de negen bachelorrichtingen en de masteropleiding van de Nederlandse Filmacademie. De Filmacademie heeft ruim 60 vaste medewerkers en circa 200 gastdocenten en is sinds 1999 gehuisvest in een pand aan het Markenplein, dat aan alle eisen van het huidige filmonderwijs voldoet.

De Nederlandse Filmacademie werd opgericht in 1958. Aan de wieg stond dr. J.M.L. Peters (1920-2008). Meer geschiedenis. 

De Nederlandse Filmacademie is een onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Missie

De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot nationaal en internationaal toonaangevende, ondernemende professionals in het filmvak. Uitgangspunt is het vertellen van verhalen in de lijn van de cinematografische traditie, waarbij, naast het grote doek, de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden ten aanzien van alternatieve platforms en distributie mogelijkheden een geƫigende plek innemen binnen het onderwijs. De ontwikkeling van creativiteit, urgentie en innovatie binnen het principe van verhalen vertellen vormen de leidraad van de opleiding. De Nederlandse Filmacademie biedt studenten een leeromgeving aan waarbinnen zij zich, op een zo hoog mogelijk niveau, kennis, vaardigheden en ervaring in het door hen gekozen ambacht eigen kunnen maken. Centraal hierbij staat de individuele ontwikkeling van de student binnen de af te leggen leerroute. De Nederlandse Filmacademie levert een essentiƫle bijdrage aan de filmcultuur middels permanent onderzoek naar de wijze waarop beeld en geluid zich tot elkaar verhouden en stimuleert een onderzoekende, kritische en reflectieve houding van de makers.

Visie

De Nederlandse Filmacademie is een internationaal toonaangevende cinematografische opleiding, uniek in Nederland. De opleiding en alumni zijn bepalend voor de Nederlandse film- en mediacultuur en dragen internationaal op onderscheidende wijze bij aan de ontwikkeling van de cinematografische cultuur. De Filmacademie leidt bevlogen vakmensen op die hun creativiteit en expertise als toegevoegde waarde inzetten bij projecten die zij in verschillende samenwerkingsverbanden met andere vakmensen vormgeven. Door middel van onderzoek en reflectie fungeert de Filmacademie tevens als denktank en vraagbaak voor de sector, waarmee de Filmacademie actief samenwerkt.

Beleidsplan 2016-2020

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+