De academie

de academie

Jaarlijks studeren zo'n 80 studenten af aan de negen bachelorrichtingen en de masteropleiding van de Nederlandse Filmacademie. De Academie heeft ruim 60 vaste medewerkers en circa 200 gastdocenten. De Filmacademie is sinds 1999 gehuisvest in een pand aan het Markenplein, dat aan alle eisen van het huidige filmonderwijs voldoet.

De Nederlandse Filmacademie werd opgericht in 1958. Aan de wieg stond dr. J.M.L. Peters (1920-2008). Meer geschiedenis. 

De Nederlandse Filmacademie is een onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Missie

De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot nationaal en internationaal toonaangevende, ondernemende makers van mediaproducties voor diverse platforms. Uitgangspunt is het vertellen van verhalen in de cinematografische traditie waarbij creativiteit, urgentie en innovatie de leidraad vormen. De Filmacademie reikt studenten kennis en vaardigheden aan om zich hun gekozen ambacht eigen te maken. Ze levert een essentiĆ«le bijdrage aan de filmcultuur middels permanent onderzoek naar de wijze waarop beeld en geluid zich tot elkaar verhouden en stimuleert een kritische en reflectieve houding van de makers.

Visie

De Filmacademie is een internationaal toonaangevende mediaopleiding, uniek in Nederland. De opleiding en alumni zijn bepalend voor de Nederlandse film- en mediacultuur en dragen internationaal op onderscheidende wijze bij aan cinematografische innovaties. De Filmacademie leidt visionaire vakmensen op die hun creativiteit en expertise als toegevoegde waarde inzetten bij projecten die zij in verschillende samenwerkingsverbanden met andere vakmensen vormgeven. Door middel van onderzoek en reflectie fungeert de Filmacademie tevens als denktank en vraagbaak voor de sector.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+