Studentenzaken

Stages op de Nederlandse Filmacademie

Voor studenten is de stage een belangrijk onderdeel in het derde of vierde jaar van de Filmacademie. De studenten krijgen extra mogelijkheden om in de praktijk meer te leren over het vak en over zichzelf. De student doet concrete ervaring op, kan zijn ervaring aan de praktijk toetsen, zijn professionele netwerk verder uitbreiden en zich eventueel verdiepen in een bepaald aspect van het vakgebied.

De stagedoelen
Studenten gebruiken de stage om zich individueel verder te ontwikkelen. Aan de hand van geformuleerde leer- en stagedoelen zullen studenten op zoek gaan naar een vaak heel specifieke plaats waar zij die doelen kunnen verwezenlijken.

De stageplek
De Nederlandse Filmacademie is een kunstvakopleiding die streeft naar een hoogwaardige kwaliteit voor alle studenten, ook wat betreft de stages. Studenten van de Filmacademie lopen hun stages bij professionele bedrijven en/of zelfstandigen in het film- en televisiewerkveld. Dat gebeurt bijvoorbeeld als assistent bij (post) productiebedrijven (bijvoorbeeld EYEworks of HUMAN) of op filmsets (bijvoorbeeld bij undefinedMichiel de Ruyter, undefinedMees Kees 3 of undefinedAap, Poot, Pies). 
Lees meer

Het stagebureau
Het Filmacademie-stagebureau is intermediair tussen de beroepspraktijk en de opleiding en geeft informatie, advies en ondersteuning aan studenten, stagebegeleiders en het werkveld. Het stagebureau zorgt dat de verschillende processen soepel verlopen, voorafgaand, tijdens en na de stage.

Stageperiode per afstudeerrichting

De Filmacademie kent negen afstudeerrichtingen. De stageperiodes en specifieke wensen met betrekking tot de stages kunnen per afstudeerrichting verschillen.  

Begeleiding
De  stagiair, de stagebiedende organisatie of professional en de opleiding zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de stage. Van de stagegever wordt verwacht dat deze de voorwaarden schept voor een goede uitvoering van de stagewerkzaamheden. 

Stageovereenkomst
In de stageovereenkomst (Engelse versie of versie voor ZZP-ers) worden alle afspraken met betrekking tot de stage vastgelegd. De student mag pas op stage als de stageovereenkomst is ondertekend door alle partijen; de stagegever, de studieleider en de student. 

Stagevergoeding, reiskosten, verzekering
De gemiddelde stagevergoeding voor hbo (tot en met het derde jaar) ligt tussen de 136 en 227 euro bruto per maand. Voor een stage in het vierde jaar ligt het gemiddelde iets hoger, tussen de 227 en 454 euro per maand. Niet elke stagiair ontvangt een vergoeding. 

De stagiair ontvangt een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. Het bedrag wordt vastgelegd in de stageovereenkomst. De afgesproken stagevergoeding is uitdrukkelijk niet bepaald als loon. Studenten van de Filmacademie zijn verplicht WA verzekerd. 

 

Zoek je een student voor een filmklus?

Ben je op zoek naar iemand die een aan film gerelateerde klus kan uitvoeren (zoals bedrijfsfilms, registraties van voorstellingen of bruiloften)? Plaats dan een oproep op één van deze websites: 
undefinedwww.filmstages.nlundefinedwww.versfilmentv.nlundefinedwww.filmstart.nl
De Filmacademie beschikt niet over een eigen online prikbord. 

Lees meer

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+