Studentenzaken

Toelating en aanmelding

Voordat je je aanmeldt - Filmmaker word je niet zomaar - het is een vak waar passie, talent en gedrevenheid voor nodig zijn. Jaarlijks melden zich zo'n 500 potentiële studenten aan waarvan er rond de 80 worden toegelaten. De opleiding kan niet in deeltijd gevolgd worden. 

Elk studiejaar zijn er twee Open dagen. De eerste open dag (oriënteren) vindt plaats in januari en de tweede open dag (verdiepen) in februari. Voor het studiejaar 2015-2016 zijn de precieze data nog niet bekend. 

Hoe meld je je aan? -  Vanaf half december vind je alle informatie over de aanmelding en het formulier op deze site.

Voor het kunstonderwijs geldt een andere aanmeldingsprocedure dan voor de overige opleidingen in het hoger onderwijs: je meldt je eerst aan bij de Filmacademie. Pas als je bent toegelaten, kun je je inschrijven via Studielink.


De selectie - De toelatingscommissies van de verschillende afstudeerrichtingen bekijken al het binnengekomen materiaal en maken daaruit een eerste selectie. Deze groep wordt uitgenodigd voor de tweede selectie. Deze ronde verschilt per afstudeerrichting en bestaat uit één of meer gesprekken met de commissie en eventueel uit een opdracht.  undefinedDownload selectiecriteria. 

Aangenomen of afgewezen- De Filmacademie laat je schriftelijk weten of je wel of niet bent aangenomen. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen is het helaas niet mogelijk om de reden van de afwijzing aan te geven. Ook is het niet mogelijk om een advies te geven over verdere mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over het toelatingsformulier, de data, eigen werk etc.

 

 

Selectieprocedure

Deadline aanmelding
eind februari 2016
(Precieze datum wordt nog bekend gemaakt)

Ontvangstbevestiging
Binnen twee weken na de deadline.

Toelating
Eind maart/begin april ontvang je bericht over of je wel/niet wordt uitgenodigd voor de gespreksronde.

Als je hiervoor niet geselecteerd wordt kun je (muv van scenariokandidaten) je materiaal van begin tot half april ophalen.

Master Film

Meer weten over de aanmelding en selectie voor de Master Film?  lees verder

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+