Lectoraat Kunst- en cultuureducatie
Lector: Folkert Haanstra
Lectoraat Podiumkunsten in transitie
Lector: Marijke Hoogenboom
Lectoraat Muziek
Lector: Michiel Schuijer
Lectoraat Film
Lector: Mieke Bernink
Lectoraat Cultureel erfgoed
Lectoren: Hester Dibbits en Riemer Knoop
Lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling
Lector: Marijke Hoogenboom
Lectoraat Architecture
Lector: Floris Alkemade
Lectoraat Landscape Architecture
Lector: Han Wiskerke
Lectoraat Urbanism
Lector: Ton Schaap

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft gekozen voor een aantal faculteitsoverstijgende lectoraten die direct aansluiten op de opdracht die de hogeschool zichzelf stelt: studenten voorbereiden op het scheppend, uitvoerend of docerend beoefenen van de kunsten. De lectoraten geven een belangrijke impuls aan de wisselwerking tussen de 'state of the art' in de kunstpraktijk en het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de hogeschool en van de afzonderlijke faculteiten.

Daarnaast zijn in de afgelopen jaren faculteitsgebonden lectoren aangesteld die een belangrijke impuls leveren voor het masteronderwijs aan de AHK. Dit sluit aan bij de ambitie van de hogeschool om in elke discipline ook op masterniveau hoogwaardig onderwijs aan te bieden.

Archief

Lectoraat Kunsttheorie en onderzoek
2002-2010
Lector: Henk Borgdorff
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+