Lectoraat Kunsteducatie

Over het lectoraat
Het lectoraat draagt door studie en onderzoek bij aan kennisontwikkeling op het gebied van de kunst-en cultuureducatie. Ook draagt het bij aan onderwijsontwikkeling en aan professionalisering van docenten van de AHK opleidingen docent beeldende kunst en vormgeving (Breitner Academie), docent dans en theaterdocent (Academie voor Theater en Dans) en docent muziek (Conservatorium van Amsterdam) en van de multidisciplinaire master Kunsteducatie.

Het lectoraat Kunsteducatie is een duolectoraat gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer.

Aandachtsgebied
In het lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd vanuit eigen vraagstellingen van de verschillende docentenopleidingen van de AHK. Ook wordt onderzoek in opdracht van derden uitgevoerd, zoals culturele instellingen. Om onderzoek te bundelen en het lectoraat  te profileren wordt zo mogelijk onderzoek verricht vanuit drie hoofdthema’s: culturele diversiteit, authentieke kunsteducatie en beoordeling. Onder het thema culturele diversiteit houden onderzoekers zich bezig met de vraag hoe de vier docentenopleidingen zich rekenschap kunnen geven van culturele diversiteit in de (stedelijke) samenleving. 

Belangrijke kenmerken van authentiek leren zijn: verbinding met de leefwereld van de leerlingen, relevantie van het leren buiten de school en leren door complexe taaksituaties. Onder het thema authentieke kunsteducatie vallen onderzoeken naar kunsteducatie die een relatie heeft met zowel de alledaagse kunstbeoefening en kunstbeleving van leerlingen als met de actuele kunst (de professionele kunstwereld). Het derde thema is beoordeling. Uitgangspunt is de noodzaak om de leerprocessen en leerresultaten in de kunstvakken zichtbaar en bespreekbaar te maken en om beoordelingsinstrumenten en -procedures te ontwerpen die recht doen aan het eigen karakter van de kunstvakken.

undefinedDownload het verslag Lectoraat Kunst- en cultuureducatie 2016 (PDF)

Zie ook:
Master Kunsteducatie
Cursus Beroepskunstenaars in de klas

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+