Lectoraat film

Mieke Bernink (1959) is sinds 2008 lector Film aan de Nederlandse Filmacademie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Als lector geeft Bernink leiding aan de master Film, een tweejarige Engelstalige opleiding. Mieke maakt ook deel uit van de stuurgroep van het Filmacademie LAB: een omgeving waar studenten, docenten en het veld samen onderzoek kunnen doen.

Vanaf 2001 was Mieke Bernink secretaris van de commissies Film en Media-educatie bij de Raad voor Cultuur en tevens coördinator van het domein Oude en Nieuwe Media.

Van 1991 tot 1999 was zij hoofdredacteur van Skrien, maandblad voor film- en beeldcultuur. Daarna was zij als adviseur betrokken bij projecten van onder andere het Filmfestival Rotterdam, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Nederlandse Fonds voor de Film.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+