Lectoraat film

Mieke Bernink benoemd tot lector Film

Mieke Bernink (1959) is met ingang van 1 september 2008 lector Film aan de Nederlandse Filmacademie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Als lector geeft Bernink leiding aan de master Film, een tweejarige Engelstalige opleiding die in 2009 van start is gegaan.

Vanaf 2001 was Mieke Bernink secretaris van de commissies Film en Media-educatie bij de Raad voor Cultuur en tevens coördinator van het domein Oude en Nieuwe Media.

Van 1991 tot 1999 was zij hoofdredacteur van Skrien, maandblad voor film- en beeldcultuur. Daarna was zij als adviseur betrokken bij projecten van onder andere het Filmfestival Rotterdam, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Nederlandse Fonds voor de Film.

In 1989 studeerde zij af in de Psychologie (Cultuur- en godsdienstpsychologie) en in de Filosofie (Cultuurfilosofie en esthetica). In 2003 publiceerde zij Scènes uit leven en werk, een monografie over leven en werk van Fons Rademakers.

Interview met Mieke Bernink

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+