Nieuws en agenda

Didactische bijscholingscursus Docenten in gesprek

In oktober 2017 start een nieuwe editie van de didactische bijscholingscursus Docenten in gesprek. In negen bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde waar iedere kunstvakdocent mee te maken heeft. In een enkel geval en bij voldoende plaats is deze cursus ook toegankelijk voor docenten werkzaam bij andere kunsthogescholen. Kunstvakdocenten kunnen kosteloos aan de cursus deelnemen.

Als docent word je geacht niet alleen je studenten te vormen en te stimuleren tot zelfstandige kunstenaars, maar ook jezelf blijvend te ontwikkelen als vakbekwaam hogeschooldocent. Dat vraagt om het ontwikkelen van onderwijsexpertise naast de kwaliteiten die je in je eigen discipline hebt ontwikkeld.

In de bijscholingscursus Docenten in gesprek staat de ontwikkeling van die onderwijsexpertise centraal. De cursus stelt je in staat om je eigen vragen uit te werken, te kijken naar andere disciplines, je te ontwikkelen op onderwijskundig gebied en collega’s te ontmoeten. De bijeenkomsten zijn een mix van kennisverwerving en collegiale uitwisseling van ervaringen. Docenten die de cursus hebben afgerond, kunnen vervolgens in een verkort traject de gecertificeerde Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid halen.

Data
De acht bijeenkomsten zijn op dinsdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. Check de data goed, want als je meer dan één bijeenkomst moet missen kun je de cursus niet afronden! Data:

10 oktober 2017
14 november 2017
19 december 2017
16 januari 2018
13 februari 2018
13 maart 2018
10 april 2018
15 mei 2018
12 juni 2018

Locatie
Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 211-213, Amsterdam.

Aanmelden
Voor AHK-docenten: via MyAHK. In een enkel geval en bij voldoende plaats is deze cursus ook toegankelijk voor docenten werkzaam bij andere kunsthogescholen. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij Maria Wüst, coördinator van Docenten in Gesprek, via maria.wust[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

Let op: de belangstelling voor deze cursus is doorgaans groot en deze is snel volgeboekt. Omdat ook gestreefd wordt naar een mix van deelnemers bestaat de kans dat aanmelders teleurgesteld moeten worden.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+