Ondernemen

Onderwijs in ondernemen

Meer dan de helft van de AHK-alumni start direct na de opleiding als zelfstandige. Daarnaast werken veel alumni  met korte arbeidscontracten. Een ondernemende houding is daarom heel belangrijk voor een succesvolle start in de beroepspraktijk. Ondernemen is een breed begrip. De opleidingen aan de AHK hebben ondernemende vaardigheden en voorbereiding op ondernemerschap op verschillende manieren verankerd in het onderwijs.

Kennismaken met het werkveld

Alle opleidingen onderhouden nauwe banden met het werkveld. Studenten leren de spelers in het veld kennen door gastlessen, bezoeken aan instellingen en evenementen op school. Ze ontdekken zo tijdens de studie waar hun wensen en kansen liggen. undefinedLees verder voor voorbeelden

Praktijkervaring

De meeste studenten doen binnen het curriculum werkervaring op door stages en door projecten met externe partijen. Door deze praktijkervaring leren studenten waar ze goed in zijn en waar ze zich eventueel in willen specialiseren. Voor de opleidingen in de podiumkunsten geldt dat studenten hun voorstellingen en concerten soms van begin tot eind zelf moeten produceren. undefinedLees verder voor voorbeelden

Loopbaanontwikkeling

Wat wil ik en hoe kan ik mezelf blijven ontwikkelen? Diverse opleidingen hebben uren voor studieloopbaanbegeleiding op het rooster staan. Ondernemende vaardigheden zoals presenteren, netwerken of solliciteren kunnen hier onderdeel van zijn. undefinedLees verder voor voorbeelden

Organiseren van het werk

Vakken als Projectmanagement en Begroten staan bij verschillende opleidingen op het programma. Voor productiestudenten is dit vanzelfsprekend een groter onderdeel van het curriculum dan voor uitvoerende kunstenaars. Bij de ene opleiding maken marketing en pitchen expliciet onderdeel uit van bovengenoemde vakken, bij andere opleidingen is het werven van publiek onderdeel van het maken van een voorstelling. undefinedLees verder voor voorbeelden

Starten (zelfstandige) beroepspraktijk

Waar ga je straks van leven? Wat moet je voor jezelf of je bedrijf regelen? Wanneer moet je naar de Kamer van Koophandel? Wat leg je vast in een arbeidscontract en wat is verlonen? Zakelijke beroepsvoorbereiding wordt meestal in het derde of vierde jaar aangeboden. De AHK onderhoudt undefinedBeroepKunstenaar.nl om studenten en alumni hierbij te ondersteunen. undefinedLees verder voor voorbeelden

Contactpersonen

Wie zijn de contactpersonen rond onderwijs in ondernemen per faculteit?
Breitner Academie: Janneke Alink, janneke.alink[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
Academie van Bouwkunst: Nico van Bockhooven, nico.vanbockhooven[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
Conservatorium van Amsterdam: Elisabeth Groot, elisabeth.groot[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
Nederlandse Filmacademie: Aafje Terwey, aafje.terwey[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
Reinwardt Academie: Marjan Otter, marjan.otter[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
Academie voor Theater en Dans: Bart Kusters, bart.kusters[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
Master Kunsteducatie: Maria Wüst, maria.wust[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

Ervaringen van alumni

Om te leren van ervaringen met ondernemerschap vind je hier interviews met alumni op BeroepKunstenaar.nl. Meer interviews? Bekijk de ervaringen van alumni van de undefinedBreitner Academie, undefinedAcademie van Bouwkunst, undefinedConservatorium van Amsterdam, undefinedNederlandse Filmacademie, undefinedReinwardt Academie.

Bekijk het interview met Mathias Janmaat: songwriter en gitarist.
Bekijk het interview met Guido Gerrichhauzen: projectmedewerker Anne Frank Stichting.
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+