Keuzevakken

De AHK biedt vanaf het studiejaar 2013-2014 geen interdisciplinair Keuzevakkenprogramma meer aan. Dit besluit heeft het College van Bestuur in samenspraak met de faculteitsdirecties genomen.

Het AHK-keuzevakkenprogramma bood studenten de gelegenheid om vakken buiten de eigen discipline te volgen, meestal in een vakoverstijgende context. Hoewel het programma over het algemeen goed werd beoordeeld door de deelnemende studenten, bleek het ieder jaar weer lastig om er op een goede manier invulling aan te geven. De keuzevakken bleken namelijk moeilijk in te passen in de curricula; de faculteiten hebben de vrije keuzeruimte binnen de programma’s allemaal op een andere manier ingevuld.

Het besluit betekent niet dat de AHK vakoverstijgende samenwerking niet langer stimuleert. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe vorm van interfacultair onderwijs in de vorm van een Honoursprogramma. Op verzoek van het College van Bestuur neemt Marijke Hoogenboom, lector aan de Theaterschool, hierin het voortouw. 

Het College van Bestuur wil alle betrokken docenten hartelijk danken voor hun inzet bij het programma. Bijzondere dank gaat uit naar de coördinator van het Keuzevakkenprogramma, Mieke Mekkink, die jarenlang met veel inzet en betrokkenheid de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het programma heeft gedragen.

Profielvakken kunsteducatie
Speciaal voor studenten van docentenopleidingen biedt de AHK tweemaal per jaar een reeks undefinedprofielvakken aan. Het volgen van profielvakken is verplicht voor studenten van de Academie voor Beeldende Vorming, maar inschrijving staat open voor studenten van de overige docentenopleidingen van de AHK.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+