Kunstfilosofie voor gevorderden

Periode

Periode
24 maart 2009 - 9 juni 2009 (vakantie: week 18  en 19)
Wekelijks op dinsdag, 19.00 - 21.00 uur

Docent
Jan van Heemst

Locatie
Opens internal link in current windowde Theaterschool, lokaal 7.02 

Groep
Minimaal 10 studenten, maximaal 15 studenten, alle disciplines

Werkvorm
10 bijeenkomsten - hoor/discussiecolleges - Engelstalig

In dit keuzevak voor gevorderden richten we ons op de filosofische esthetica om te bezien wat ‘kunst’ in tijden van modernisering kan betekenen. Daartoe bestuderen we cruciale teksten van markante filosofen van Kant tot Agamben. We besteden met name aandacht aan de filosofische legitimatie van verschillende kunstdisciplines als beeldende kunsten, muziek, theater en dans.

Over de docent
Dr. Jan van Heemst is filosoof en docent cultuurgeschiedenis aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Hij is publicist en geeft les aan de Opens external link in new windowMasteropleiding Kunsteducatie aan de AHK en verzorgt gastlessen aan de Universiteit van Leiden en de Academie van Bouwkunst, Rotterdam.

Toetsing
Toetsing vindt plaats op basis van actieve deelname aan discussies en een individuele schriftelijke opdracht in de vorm van een afsluitende beschouwelijke paper over één van de besproken items. Van de deelnemers wordt verwacht de teksten zelfstandig te bestuderen, alert aan de wekelijkse discussies bij te dragen en een filosofisch standpunt op schrift te onderbouwen.

Instapvoorwaarden

Derde- en vierdejaars studenten en deeltijders met propedeusediploma. Het keuzevak is bedoeld voor studenten die vertrouwd zijn met filosofische problematiek en een analytische belangstelling hebben.

Studiebelasting (SBU)
84 uur (3 EC)
Certificaat bij ten minste 90% aanwezigheid. Raadpleeg voor toekenning van de studiepunten je studiegids

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+