Beperking of bron van inspiratie?

Periode

Periode
Deel I:
18 november 2009 – 9 december 2009
Wekelijks op woensdagavond van 18.45 tot 21.00 uur

Deel II
13 januari 2010 - 3 februari 2010
(aanmelden mogelijk tot 13 januari 2010)

Docent
Trude Cone

Locatie
Opens internal link in current windowde Theaterschool, studio 7.01

Groep
Minimaal 8 studenten

Werkvorm
4 Bijeenkomsten (deel 1); Engels- en Nederlandstalig
Project (deel 2). Je ontwikkelt een product(ie) onder begeleiding van een kunstenaar, t.b.v. Opens external link in new windowde Kunstmanifestatie Niet Normaal. Difference on Display in de Beurs van Berlage van 16 december 2009 tot 8 maart 2010.

"Perfectie is de norm. Wie voldoet daaraan?" (Uit Brochure Niet Normaal)

Wie zegt wat 'normaal' is? Ieder mens heeft een unieke kijk op de wereld. In de kunstpraktijk is het juist die bijzondere kijk op de wereld die iemand tot kunstenaar maakt. Studenten met een beperking kunnen hun unieke kijk op de wereld gebruiken als een artistieke motivatie en zich daarmee onderscheiden van anderen. In het eerste deel van de tweedelige workshop krijg je inzicht in de wijze waarop je je beperking positief kunt inzetten bij je studie, je toekomstig kunstenaarschap en je carrière. Na de herfstvakantie, in deel 2, kunnen studenten die dat willen een vervolg geven aan de cursus door een bijdrage te ontwikkelen voor het parallelprogramma van de Kunstmanifestatie Opens external link in new windowNiet Normaal. Difference On Display. Het artistieke werkproces wordt begeleid door een nog nader bekend te maken kunstenaar.
Download de flyer van de conferentie: '<media 4785>Niet normaal</media>'.

Over de begeleidster
Trude Cone is coördinator Studie + Handicap bij de AHK. Als docent wil zij studenten leren bewust om te gaan met hun (creatieve) leerprocessen en hun eigenheid omzetten in bronnen van inspiratie. Trude adviseert de AHK over gewenste veranderingen, nieuwe (leer)methoden, facilitaire voorzieningen, extra software en apparatuur die het studeren kunnen vergemakkelijken en geeft voorlichting aan studieleiders, docenten, studiebegeleiders en decanen.

Toetsing
Actieve deelname

Studielast
28 uur (1 EC) - deel 1
84 uur (3 EC) - deel 2
Raadpleeg voor toekenning studiepunten je studiegids.

Instapvoorwaarden
Propedeusediploma
Het keuzevak is voor iedereen met belangstelling voor het thema Wat is Normaal? en speciaal bedoeld voor studenten met een lichamelijke of geestelijke beperking van tijdelijke of permanente aard. 

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+