Aan de Reinwardt Academie verwerf je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als beginnend erfgoedprofessional. De bachelor Cultureel erfgoed duurt vier jaar en wordt gegeven in het Nederlands.

De opleiding is erfgoedbreed in twee opzichten: enerzijds omdat je wordt opgeleid tot functies in alle instellingen die zich met erfgoed bezighouden: musea, archieven en bibliotheken, instellingen op het gebied van de monumentenzorg en archeologie, centra voor natuur- en landschapsbeheer, erfgoedhuizen, galeries, science centers, projectbureaus, beleidsafdelingen en ondersteunende instellingen. Anderzijds omdat er aandacht wordt besteed aan alle typen erfgoed: historische objecten, kunstvoorwerpen, verzamelingen van planten en dieren, historische boeken en archiefstukken, monumenten en cultuurlandschappen, tradities, rituelen en volksgebruiken, alsook digitaal, mobiel en industrieel erfgoed. Doordat de bachelor het hele erfgoedveld bestrijkt, heb je na afronding van je studie uiteenlopende mogelijkheden.

Je krijgt les van docenten en gastdocenten die afkomstig zijn uit het erfgoedveld of daar nog werken. Het onderwijsprogramma volgt actuele veranderingen in het erfgoedveld en ontwikkelingen in het denken over erfgoed. De beroepsgerichtheid van de opleiding is onderwerp van regelmatig overleg met beroepsorganisaties op nationaal en internationaal niveau. Door de intensieve contacten van de academie met erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland heb je uitgebreide mogelijkheden als het gaat om stages, excursies en afstudeerprojecten.

undefinedDownload de brochure (PDF)

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
34735 (B Cultureel erfgoed)

Graad
Bachelor of Arts (BA)

Zij gingen je voor:

  • 2014

  • 2011

  • 2012

  • 2014

 

Reinwardt Community

Ontdek het platform van de Reinwardt Community. Hier wisselen studenten en docenten hun verhalen uit. Je vindt er artikelen, blogs, foto’s en evenementen van de academie.
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+