Open dag zaterdag 18 november 2017

Studieprogramma

De opleiding Cultureel erfgoed duurt in totaal 4 jaar. De propedeuse en het 2e studiejaar worden beschouwd als de basisfase. Hierin volgen alle studenten hetzelfde programma en worden ze erfgoedbreed opgeleid. De laatste 2 jaar gelden als de profileringsfase waarin je je meer gaat specialiseren.

Praktijkgericht
Elk jaar bestaat uit 4 blokken van elk 9 weken. Ieder blok bevat 1 project en meerdere vakken die deels op het project aansluiten. Er zijn hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en excursies. De projecten zijn realistische casussen of echte opdrachten voor erfgoedinstellingen waar je samen in een groep aan werkt. Na een pitch wordt het beste plan gekozen en maakt de opdrachtgever er in de praktijk ook gebruik van.

Studieprogramma
In het 1e jaar zijn er gemiddeld 14 contacturen per week. De overige uren werk je in groepsverband op de academie of individueel thuis. De colleges beginnen op zijn vroegst om 9.00 uur en duren uiterlijk tot 17.50 uur.

  1. Het propedeusejaar gaat over erfgoed, het werkveld, het publiek en presentatie.
  2. Tijdens het 2e jaar leer je de verschillende aspecten van conservering, beheer, bestemming en communicatie samen te brengen in een plan. Ook start je 1e stage van 15 weken.
  3. Het 3e jaar gaat in op cultureel zelfstandig ondernemen en maak je met medestudenten een ondernemingsplan voor een zelfbedachte erfgoedinstelling. Het 1e semester van het 3e jaar vormt een soort overgang. Je volgt nog gezamenlijk les, maar je kunt al persoonlijke accenten leggen, zowel in projecten als in de vrije studieruimte. In het 2e semester ga je je specialiseren door 1 van de 5 minoren te kiezen of zelf een minor samen te stellen. Verder ga je dit jaar op studiereis naar Londen, waar aandacht wordt besteed aan publieksbegeleiding, presenteren en tentoonstellen.
  4. Het laatste jaar besteed je aan een afstudeerstage en -onderzoek waarin je een (praktisch) probleem oplost en zelf een projectplan schrijft en uitvoert. Tijdens je stage krijg je de mogelijkheid om je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Bij het onderzoek ligt de nadruk op een methodische aanpak van een relevant praktijkprobleem op het gebied van erfgoed. Afstudeerscripties komen in aanmerking voor de Pieter Jan Abraham van Menschprijs.

Studiegids

Studiegids Bachelor Cultureel Erfgoed 2017-2018
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+