Lectoraat

Lectoraat Cultureel erfgoed

Het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie o.l.v. Hester Dibbits en Riemer Knoop, heeft als domein de theorievorming en onderwijsontwikkeling ten aanzien van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Het lectoraat draagt bij aan de versterking van de maatschappelijke positie van erfgoedinstellingen en de verdere curriculumontwikkeling van het erfgoedonderwijs in de bachelor- en de masterstudie, en in de ambitie de academie te positioneren als (inter)nationaal kenniscentrum op het gebied van erfgoed waarin onderwijs, onderzoek en cultureel ondernemerschap samenkomen en elkaar versterken.
Het lectoraat Cultureel erfgoed is een van de acht lectoraten van de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Een belangrijke doelstelling van alle lectoraten is om studenten en medewerkers, maar ook collega's in het werkveld uitdagende en innovatieve mogelijkheden te bieden tot kennisontwikkeling en samenwerking. Belangrijke pijlers voor het lectoraat Cultureel erfgoed zijn de Master of Museology, de Erfgoedarena avonden en structurele contacten met samenwerkingspartners

Reinwardt Memorial Lecture
Sinds 2008 organiseert het lectoraat Cultureel erfgoed de Reinwardt Memorial Lecture, een herdenking van de geboortedag van haar naamgever Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854). DeReinwardt Memorial Lecture werden verzorgd door:

  • Ad de Jong, Lynne Teather, Rob van der Laarse, Laurajane Smith, Michael Shanks, Birgit Donker, Kavita Singh en Marcos Buser. Er zijn gedrukte publicaties beschikbaar van de meeste lezingen.
  • Margriet Schavemaker, conservator hoofd onderzoek en publicaties van het Stedelijk Museum Amsterdam (maart 206): De witte kubus als ‘lieux de mémoire’: moderne kunst musea en de toekomst van de geschiedenis. Meer informatie.

Caspar Reinwardt kreeg eredoctoraten in de filosofie en geneeskunde, werd hoogleraar natuurlijke historie in Leiden en directeur van verschillende botanische tuinen. Tijdens zijn verblijf in voormalig Nederlands-Indië bracht hij omvangrijke verzamelingen bij elkaar die uiteindelijk hun weg vonden naar vele Nederlandse musea.

Hester Dibbits en Riemer Knoop

Publicaties

In september verscheen 'We hebben als samenleving een geheugen nodig' in het Archievenblad. Hierin interviewt Bernadine Ypma de lectoren Dibbits en Knoop over praktijkgericht onderzoek. Lees het artikel.

Bekijk de publicaties van de Reinwardt Academie, van Hester Dibbits en/of Riemer Knoop.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+