Lectoraat

Lectoraat Cultureel erfgoed

Het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie, o.l.v. Hester Dibbits en Riemer Knoop, heeft als domein de theorievorming en onderwijsontwikkeling ten aanzien van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Het lectoraat draagt bij aan de versterking van de maatschappelijke positie van erfgoedinstellingen en de verdere curriculumontwikkeling van het erfgoedonderwijs in zowel de bachelor- als de masterstudie, en in de ambitie de academie te positioneren als (inter)nationaal kenniscentrum op het gebied van erfgoed waarin onderwijs, onderzoek en cultureel ondernemerschap samenkomen en elkaar versterken.

Het lectoraat Cultureel erfgoed is een van de acht lectoraten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Een belangrijke doelstelling van alle lectoraten is om studenten en medewerkers, maar ook collega's in het werkveld uitdagende en innovatieve mogelijkheden te bieden tot kennisontwikkeling en samenwerking. Belangrijke pijlers voor het lectoraat Cultureel erfgoed de Master of Museolgy, de Erfgoedarena avonden en structurele contacten met samenwerkingspartners.

Reinwardt Memorial Lecture
Sinds 2008 organiseert het lectoraat de jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture, een herdeniking van de geboortedag van haar naamgever Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854). Caspar Reinwardt kreeg eredoctoraten in de filosofie en geneeskunde, werd hoogleraar natuurlijke historie in Leiden en directeur van verschillende botanische tuinen. Tijdens zijn verblijf in voormalig Nederlands-Indië bracht hij omvangrijke verzamelingen bij elkaar die uiteindelijk hun weg vonden naar vele Nederlandse musea.
De eerdere edities van de Reinwardt Memorial Lecture werden verzorgd door Ad de Jong, Lynne Teather, Rob van der Laarse, Laurajane Smith, Michael Shanks, Birgit Donker, Kavita Singh en Marcos Buser. Er zijn gedrukte publicaties beschikbaar van de meeste lezingen.
De lezing De witte kubus als ‘lieux de mémoire’: moderne kunst musea en de toekomst van de geschiedenis op 17 maart 2016 werd verzorgd door Margriet Schavemaker, conservator hoofd onderzoek en publicaties van het Stedelijk Museum Amsterdam. Meer informatie.

Hester Dibbits en Riemer Knoop

Publicaties

In september verscheen 'We hebben als samenleving een geheugen nodig' in het Archievenblad. Hierin interviewt Bernadine Ypma de lectoren Dibbits en Knoop over praktijkgericht onderzoek. Lees het artikel.

Bekijk de publicaties van de Reinwardt Academie, van Hester Dibbits en/of Riemer Knoop.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+