Lectoraat

Hester Dibbits

Hester Dibbits richt zich op het verbinden van de wetenschappelijke wereld van de erfgoedtheorie met de dagelijkse praktijk in het werkveld. Daarbij ligt de focus op het verzamelen, toetsen en doorgeven van kennis en vaardigheden aan (toekomstige) erfgoedprofessionals op het terrein van materiële en immateriële cultuur in musea en andere erfgoedinstellingen. Zij hanteert een historisch-etnologisch perspectief, met bijzondere aandacht voor erfgoed en de cultuur van het dagelijks leven in de vroegmoderne tijd en de hedendaagse samenleving.

Lector Dibbits (1965) combineert de aanstelling met de leiding van de internationale Master of Museology aan de Reinwardt Academie (AHK) en is tevens bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). In oktober 2015 aanvaardde Dibbits het ambt van bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan  het Centrum voor Historische Cultuur van de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze leerstoel is ingesteld namens het  Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ter gelegenheid sprak zij in haar inaugurele reden uit 'Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw'. Hierin gaat zij in op de vaak uiteenlopende agenda’s, visies, missies en emoties van leraren, museumprofessionals, heemkundigen, beleidsmakers en academici hebben in samenwerkingsverbanden op het terrein van erfgoed en educatie. Waar de een uit is op het maken of bewaken van erfgoed, wil de ander het juist 'kraken': er kritisch op reflecteren en laten zien dat het een constructie is. Dibbits pleit voor nader onderzoek hiervan in de wereld van de erfgoededucatie.
Dibbits begeleidt regelmatig promovendi als co-promotor en is juryvoorzitter van de undefinedMax van der Kamp Scriptieprijs van het LKCA voor de beste masterscriptie over cultuureducatie of cultuurparticipatie. De overige juryleden zijn: Anna Elffers (zelfstandigonderzoeker, Fontys & UM), Quirijn van den Hoogen (RUG), Jessy Siongers (UGent) en Janeke Wienk (ArtEZ).
Voorheen was Dibbits verbonden aan de vakgroep Etnologie van het Meertens instituut, en werkzaam als hoofdconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum.

Zie ook
Publicaties Hester Dibbits

Contact
E hester.dibbits[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

Hester Dibbits
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+