Lectoraat

Riemer Knoop

Riemer Knoop heeft een brede professionele achtergrond op het gebied van archeologie, monumentenzorg, musea en erfgoed door functies bij onder andere het Rijksmuseum van Oudheden, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1998 biedt hij met zijn adviesbureau Gordion culturele opdrachtgevers maatwerk in vraagstukken op het gebied van beleidsontwikkeling, communicatie en strategie. Vanuit zijn ervaring met kentheoretische, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken uit zijn eigen adviespraktijk reflecteert hij in het lectoraat vooral op de dynamiek waarin erfgoed ontstaat.

De jaarlijkse Reinwardt Memorial Lecture wordt voor een groot deel gecoordineerd en samengesteld door Knoop, net als de publicaties van deze lezingen.

Knoop was verbonden aan de Mahidol University te Bangkok (Thailand) als visiting professor in cultural heritage and museum studies van het Research Institute of Languages and Cultures of Asia (RILCA).

undefined Overzicht van publicaties Riemer Knoop.

Riemer Knoop
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+