faculteiten

zoek alumnus

  • Lichting

  • opleiding

 
2012

Josefine van Leen

Klik voor vergroting / volledig beeld

Niets zo breed als het erfgoedveld. Het kunnen uitzoeken 'hoe, waarom, (voor) wie, waar, wanneer' aan de hand van objecten, verhalen, tradities en plaatsen is voor mij de ultieme uitdaging. Om vervolgens mét deze informatie enthousiasme en nieuwschierigheid bij anderen te prikkelen. Samenbrengen, analyseren, creativiteit en overdracht, zijn onderdeel van mijn passie voor erfgoed.

Afstudeerproject: Een toekomst voor landgoederen en buitenplaatsen

Anno 2012 is 10% van de oorspronkelijke buitenplaatsen nog aanwezig in het landschap. De onderhoudskosten zijn echter hoog en onder de druk van verstedelijking, recreatie en natuurbeheer hebben (particuliere) eigenaren het zwaar. Politiek en maatschappelijk draagvlak voor groen historisch erfgoed is noodzakelijk om hen in deze taak te kunnen ondersteunen.

Landgoedeigenaren en beheerders willen het landgoedbedrijf kunnen voortzetten zonder daarbij op beleidskaders te stuitten die verdere ontwikkeling (binnen de vooropgestelde kernwaarden als cultuurhistorie en ecologie) tegen gaan. De exploitatie leidt tot dilemma's maar biedt ook mogelijkheden welke in deze studie in kaart worden gebracht. Als casus is Landgoed Zuylestein geanalyseerd.
Ben jij Josefine van Leen en wil je iets wijzigen of toevoegen? Mail naar webredactie[at]ahk.nl
 
Josefine van Leen

Studie-informatie

Opleiding

Specialisatie Landgoederen en buitenplaatsen

contact

 
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+