Onderzoek & werkveld

Voor stage-instellingen

De Reinwardt Academie werkt samen met zowel de grote, bekende musea als ook met veel, kleinere en gespecialiseerde erfgoedinstellingen of aan de erfgoedsector gelieerde bedrijven. Ook voor stages en projecten put de academie uit een groot en divers netwerk aan instellingen in binnen- en buitenland.

Tweedejaarsstage

Bij de tweedejaars stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de opleiding opdrachten op het gebied van publieksonderzoek, organisatiekunde, en erfgoedtheorie. Hiermee laten wij de student vanuit een professionele invalshoek kijken naar de beroepspraktijk. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor uw organisatie en besteedt ongeveer 10 uur per week aan opdrachten vanuit de academie. Lees meer in het document Informatie tweedejaarsstage bachelor Cultureel erfgoed.

Afstudeeronderzoek en -stage

Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit een afstudeeronderzoek en een -stage. Bij het afstudeeronderzoek ligt de nadruk op het methodisch aanpakken van een maatschappelijk relevant probleem op het gebied van erfgoed. Bij de afstudeerstage gaat het om het in praktijk brengen van de opgedane kennis en vaardigheden. De afstudeerstage bestaat uit één project of twee deelprojecten op een specifiek terrein. Lees meer in het document Informatie over afstudeerprojecten.

Heeft u een opdracht of een stageplek?

Is er binnen uw organisatie een interessant project of relevante opdracht voor studenten van de Reinwardt Academie? Neem dan contact op met het Stagebureau van de academie via rwa-stagebureau[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl.
Het is belangrijk dat u de werkzaamheden omschrijft in de vorm van een vacaturetekst zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat de student tijdens de stage gaat doen. Graag ontvangen wij uw vacaturetekst via het vacatureformulier. Ingelogd kunt uw vacature zelf aanbieden via de Reinwardt Community.

Stagelopen bij Kunstfort Vijfhuizen

contact

E undefinedrwa-stagebureau[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl

Gerdie Borghuis, coördinator afstuderen & projectsamenwerking
Mirjam Wijnands, stagecoördinator

Reinwardt Community
emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+