Relaties

Voor stage-instellingen

De Reinwardt Academie werkt samen met stage-instellingen in Nederland en daarbuiten, zowel met de grote, bekende musea als met kleinere en gespecialiseerde erfgoedinstellingen of aan de erfgoedsector gelieerde bedrijven. Ook u kunt een tweedejaarsstage of een project voor een afstudeerstage of - onderzoek aanbieden.

Tweedejaarsstage aanbieden

Is er binnen uw organisatie een interessant project of relevante opdracht voor tweedejaars studenten? In het tweede jaar lopen studenten van de academie tussen januari en eind mei 16 weken stage bij een erfgoedinstelling of een organisatie werkzaam voor het erfgoedveld. Deze stage heeft een oriënterend karakter. Wij hopen dat u één of twee studenten een plaats kunt bieden.

Doel stage
•    Kennismaking met de praktijk achter de schermen
•    Verkrijgen van vaardigheden op het terrein van praktische werkzaamheden
•    Verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de verschillende taken in de praktijk

Inhoud stage
Bij de tweedejaars stage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de Reinwardt Academie opdrachten op het gebied van publieksonderzoek, organisatiekunde, en erfgoedtheorie. Hiermee laten we de student vanuit een professionele invalshoek kijken naar de beroepspraktijk. De stage is voor de student voltijds. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor de instelling en besteedt ongeveer 10 uur per week aan de opdrachten van de academie.

Uitgebreide informatie (PDF) over de tweedejaars stage.

Aanmelden
Het is belangrijk dat u de werkzaamheden voorafgaand omschrijft in de vorm van een vacaturetekst, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat de student tijdens de stage gaat doen. Gaarne ontvangen wij uw vacaturetekst via het undefinedvacatureformulier (Word). Per e-mail zijn wij bereikbaar via rwa-stagebureau[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl.

Afstudeeronderzoek of -stage

Het vierde en laatste jaar van de opleiding is de afstudeerfase die bestaat uit een afstudeeronderzoek en een -stage. Bij het afstudeeronderzoek ligt de nadruk op het methodisch aanpakken van een maatschappelijk relevant probleem op het gebied van erfgoed.
Bij de afstudeerstage gaat het om het in praktijk brengen van de opgedane kennis en vaardigheden. De afstudeerstage bestaat uit één project of twee deelprojecten op een specifiek terrein.

Uitgebreide informatie (PDF) over afstudeerprojecten.

Aanmelden
Is er binnen uw organisatie of instelling een interessant project of relevante opdracht voor een of meer vierdejaarsstudenten? U kunt uw vacature direct zelf aanbieden (nadat u ingelogd bent) via de Reinwardt Community.

Overzicht stage-instellingen

contact

E undefinedrwa-stagebureau[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
T 020-527 7100

  • Gerdie Borghuis, coördinator afstuderen
  • Mirjam Wijnands, stagecoördinator

LinkedIn

De Reinwardt Academie onderhoudt onder andere via undefined LinkedIn contact met de contactpersonen van erfgoedinstellingen en alumni.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+