Relaties

Voor stage-instellingen

De Reinwardt Academie is trots op haar grote netwerk van stage-instellingen in Nederland en daarbuiten. De academie werkt samen met zowel de grote, bekende musea als met kleinere en gespecialiseerde erfgoedinstellingen of aan de erfgoedsector gelieerde bedrijven. U kunt een tweedejaarsstage of een project voor een afstudeerstage of - onderzoek aanbieden.

Tweedejaarsstage aanbieden

Is er binnen uw organisatie een interessant project of relevante opdracht voor tweedejaarsstudenten? Wij hopen dat u één of twee studenten een plaats kunt bieden. In het tweede jaar lopen studenten van de academie tussen januari en mei 15 weken stage bij een erfgoedinstelling. Deze stage heeft een oriënterend karakter.

Doel stage

  • Kennismaking met de praktijk achter de schermen bij een erfgoedinstelling.
  • Verkrijgen van elementaire vaardigheden op het terrein van praktische werkzaamheden binnen een erfgoedinstelling.
  • Verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de verschillende taken binnen een erfgoedinstelling.

Inhoud stage
Bij de tweedejaarsstage is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Naast de werkzaamheden voor de instelling, krijgt de student vanuit de Reinwardt Academie een aantal opdrachten op het gebied van publieksonderzoek en organisatiemanagement. Door middel van deze opdrachten streven we ernaar de student vanuit een professionele invalshoek te laten kijken naar de beroepspraktijk.

Periode
De stage loopt van januari tot en met mei. De stage is voor de student voltijds. De student verricht circa 30 uur per week werkzaamheden voor de instelling en besteedt ongeveer 10 uur per week aan de opdrachten van de academie.

Aanmelden
Het is belangrijk dat de stage-instelling de werkzaamheden van tevoren nader omschrijft in de vorm van een vacaturetekst, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat de student tijdens de stage gaat doen. Gaarne ontvangen wij uw vacaturetekst via het undefinedvacatureformulier (Word). Per e-mail zijn wij bereikbaar via rwa-stagebureau[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl.

undefinedUitgebreide informatie over de tweedejaarsstage (PDF)

Afstudeeronderzoek of -stage aanbieden

Het vierde en laatste jaar van de opleiding is de afstudeerfase die bestaat uit een afstudeeronderzoek en een -stage.

Doel
Bij het onderzoek ligt de nadruk op het methodisch aanpakken van een maatschappelijk relevant probleem op het gebied van erfgoed. Tijdens de stage gaat het om het in praktijk brengen van de opgedane kennis en vaardigheden.

Aanmelden
Is er binnen uw organisatie of instelling een interessant project of relevante opdracht voor een of meer vierdejaarsstudenten? Er is vraag naar zowel stage- als onderzoeksprojecten. U kunt voor uw aanbod gebruikmaken van dit aanmeldformulier.

Aan de hand van het formulier beoordeelt de academie de geschiktheid, hierbij wordt vooral gekeken naar het inhoudelijke niveau van de opdracht(en). De relevante vacatures worden onder de studenten verspreid. De academie kan helaas niet garanderen dat een aanbod vervuld wordt.

undefinedDownload uitgebreide informatie over afstudeerprojecten.

Overzicht stage-instellingen

contact

E undefinedrwa-stagebureau[EMAIL BESCHERMD]@[EMAIL BESCHERMD]ahk.nl
T 020 527 7100

Gerdie Borghuis, coördinator afstudeeronderzoek

Mirjam Wijnands, coördinator stages

LinkedIn

De Reinwardt Academie onderhoudt onder andere via undefined LinkedIn contact met de contactpersonen van erfgoedinstellingen en alumni.

emailFacebookTwitterLinkedinGoogle+